Data publicării: 9 decembrie 2013

În atenţia colaboratorilor la

Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei

Termen de predare a articolelor: 1 iunie 2014

Prin email, la adresa:   memoriale@muzeulbucovinei.ro sau

                                   auracasamarian@yahoo.ro

într-un fişier de tip .doc, unul de tip .pdf şi în format listat.

Autorii sunt rugaţi să trimită şi câteva date privind: profesia, specializarea, locul de muncă, adresa, email, număr de telefon.

Autorii vor respecta ortografia actuală a limbii române şi Normele minimale privind prezentarea manuscriselor, elaborate de Editura Academiei Române.

Redacţia îşi asumă dreptul de a selecta materialele trimise spre publicare, de a solicita autorilor modificări sau completări considerate necesare, dar nu îşi asumă răspunderea pentru afirmaţiile autorilor din materialele prezentate, aceasta aparţinându-le în totalitate. Autorii trebuie să se asigure că materialele trimise nu încalcă drepturi de autor sau drepturile unei terţe părţi.

Articolele vor fi redactate în program Microsoft Word, A4, cu margine sus 3,8 cm, jos 3,5 cm, stânga 3 cm, dreapta 3 cm; header/subsol 2,6 cm, cu caractere de 12 (titlul pe mijloc (centrat), numele autorului pe dreapta); font Times New Roman, normal.

Textul: caractere de 12, la 1 rând; trebuie să fie redactat cu diacritice, maxim 15 pagini, cu alineate de 1,25 cm; adăugând prima pagină cu rezumate şi cuvinte cheie, articolul va avea maxim 16 pagini.

Note: cu caractere de 11, în subsolul articolului.

Titlul: în limba română şi în limba engleză, caractere de 13, majuscule, bold; după titlu se lasă un spaţiu.

Nume autor: cu caractere de 13, cu majuscule, bold, dreapta, prenume cu minuscule, cu excepţia iniţialei.

Rezumat:în limba română şi în limba engleză (maxim 10 rânduri pentru fiecare rezumat; cuvinte-cheie:maxim 2 rânduri, inclusiv în engleză), caractere de 11. Între rezumate şi după ele se lasă câte un spaţiu.

Ilustraţii (fotografii, desene, tabele): incluse de autor în documentul word; vor fi trimise şi separat în format JPG, cu rezoluţia de 300 dpi.

Close Search Window
Program de vizitare