Data publicării: 8 decembrie 2016

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

-Șef serviciu, studii superioare, gradul II – 1 post, funcție de conducere

-Inspector de specialitate, studii superioare, gradul I – 1 post, funcție de execuție

-Conservator, studii superioare, gradul II – 1 post, funcție de execuție

-Gestionar custode, studii medii, treapta I – 1 post, funcție de execuție

-Muncitor calificat(tâmplar), treapta I – 1 post, funcție de execuție

Fișiere

Close Search Window
Program de vizitare