Data publicării: 15 octombrie 2021

// Taxă fotografiere (profesioniști, cu contract încheiat)

 • 150 lei/oră

// Taxă filmat (neprofesioniști/vizitatori)

 • 30 lei/oră

// Taxă filmat (profesioniști – cu contract încheiat)

 • 300 lei/oră

// Taxă manifestări extramuzeale (ex. teatru, teatru pt. copii, seri muzicale, conferinţe etc.)

 • 5 lei/persoană

// Tarif desfacere bunuri, altele decât cele proprii, prin standurile muzeelor, provenite de la terți:

Valoare de achiziție Procent tarifar aplicat
1-20 lei

35%

21-50 lei

30%

51-100 lei

25%

peste 100 lei

20%

// Tarif cercetare arheologica preventiva în vederea acordării avizului de descărcare de sarcină arheologică, servicii restaurare–conservare pentru bunuri provenite de la terți – cota regie

 • 8% asupra devizului total de lucrări efectuate de instituție

// Taxă ghidaj la cerere

 • 80 lei/oră

// Taxe pentru copiere, listare, scanare şi creație materiale publicitare policromie

 • 3 lei/pag. copiere, scanare A4
 • 5 lei/pag. creaţie+listare A4
 • 5 lei/pag. copiere A3
 • 20 lei/pag. creaţie+listare A3

// Taxa participare la activități de pedagogie muzeală

 • Activități educaționale (ateliere cu durata de minim o săptămână – cu lectori/îndrumători externi sau interni remuneraţi) – 60 lei/persoană/săptămână

// Taxa participare la activități de pedagogie muzeală

 • Activități educaționale (ateliere cu o durată de minim o săptămână, susţinute cu personal propriu) – 35 lei/persoană/săptămână

// Taxa participare la activități de pedagogie muzeală

 • Activități educaționale (ateliere zilnice, susţinute cu personal propriu) – 10 lei/persoană

// Taxă participare la ACTIVITĂŢI DE PEDAGOGIE/ ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE MUZEALE PENTRU ADULŢI (ateliere cu durata de minim o săptămână susţinute cu lectori remuneraţi)

 • 200 lei/persoană/săptămână

// Taxă eveniment Biserica Vama (cununii, botezuri)

 • 300 lei / eveniment

// Tarif închiriere trăsuri (fără cai) cu contract

 • 200 lei/oră/trăsură

// Taxă de fotografiere (cununii, botezuri şi alte manifestări personale ocazionale)

 • 200 lei / ședință

// Taxă cameră de probă Cetatea de Scaun

 • 5 lei/foto

// Taxă închiriere costume medievale

 • 50 lei/costum

// Taxă manifestări extra muzeale – altele decât cele culturale (ex. întruniri societate civilă, conferințe, workshop-uri, alte evenimente extramuzeale etc.)

 • 2 lei/participant (pentru: curent, apă, utilizarea băilor, curățenie, consumabile etc.)

// Taxă acces bibliotecă / fonduri documentare

 • 10 lei

// Taxă scanare:

 • 5 lei/pag./document

// Prețurile produselor proprii se vor stabili de către o comisie internă numită prin decizie. 

Close Search Window
Program de vizitare