Data publicării: 6 aprilie 2023

Despre proiect:

Muzeul Național al Bucovinei implementează, în perioada 1 martie 2023 – 30 aprilie 2024, proiectul Educația activă în Muzeu – o cale către viitor finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea – cheie1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, contract numărul – 2022-2-RO01-KA122-ADU-000100163, în valoare de 16.460 de euro.

Obiectivele proiectului:

Dezvoltarea competențelor profesionale pentru angajații muzeului sucevean prin participarea la cursuri de formare TIC și de training privind practicile comportamentale și cognitive în educație.

Obiective specifice:

– Dobândirea de competențe TIC în educație și asimilarea de practici comportamentale și cognitive în domeniul educației adulților pentru 8 specialiști de muzeu, participanți la cursuri de formare.

– Transfer de bune practici și know-how în domeniul TIC și al educației pentru adulți pentru 8 specialiștii de muzeu prin participarea la vizite culturale în muzee.

Grupul țintă vizat: este format din 8 angajați permanenți ai Muzeului Național al Bucovinei, personal de specialitate din muzeee, femei și bărbați deopotrivă, având ca nivel de pregătire studii superioare, cu vârste cuprinse între 30 – 55 de ani. Aceștia sunt direct interesați în a participa la activități de formare profesională și au în comun: mediul profesional, domeniul de activitate, locul de muncă, tipul de activitate desfășurată, nivelul de pregătire profesională. Prin profilul lor socio-profesional,

specialiștii de muzeu au contact direct, lucrează și /sau elaborează diverse programe pentru toate categoriile de public de muzeu, de la copiii până la adulți, seniori sau persoane cu dizabilități.

Descrierea activităților:

În cadrul proiectului se vor organiza și derula două mobilități de învățare:

1. training de 6 zile in domeniul TIC și instrumente web gratuite în educație – o altă modalitate de a preda și de a învăța cu 4 participanti /training;

2. training de 5 zile privind Practicile comportamentale și cognitive în domeniul educației adulților legate de muzee cu 4 participanti/training;

Rezultatele intelectuale ale proiectului:

– 4 profesioniști de muzeu angajați ai Muzeului Național al Bucovinei vor avea competențe și abilitati îmbunătățite în domeniul TIC și al instrumente web utilizate în educație;

– 4 profesioniști de muzeu angajați ai Muzeului Național al Bucovinei vor avea competențe și abilitati îmbunătățite în practicile comportamentale și cognitive în domeniul educației adulților;

– 8 profesioniști de muzeu angajați ai Muzeului Național al Bucovinei cu abilități lingvistice îmbunătățite privind terminologia de specialitate a tematicii cursului urmat;

– 8 profesioniști de muzeu angajați ai Muzeului Național al cu competențe digitale îmbunătățite privind: utilizarea noilor tehnologii, îmbunătățirea aptitudinilor prin schimb de experiență și bune practici, îmbunătățirea calității muncii, schimbul de idei și accesul la o rețea de colaborare extinsă, o înțelegere mai largă a practicilor comportamentale și cognitive în domeniul educației adulților în muzee.

Proiectul nostru se adresează muzeelor și vizează specialiștii de muzeu, având drept scop îmbunătățirea calității muncii acestora prin participarea la stagii de formare profesională la organizații gazdă și cu organizarea de vizite culturale în alte muzee europene.

Puteți urmări desfășurarea proiectului pe www.muzeulbucovinei.ro, pe pagina de Facebook sau pe Instagram: Muzeul National al Bucovinei. Ne puteți contacta oricând la telefon: 0230/216439, prin e-mail: proiecte.finantare@muzeulbucovinei.ro.

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

Fișiere

Close Search Window
Program de vizitare