A N U N Ţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează: - Conservator, studii superioare, gr.II – 2 posturi - Restaurator, studii superioare, gr.II – 1 post - Muzeograf, studii superioare, gr.II – 1 post - Guard – 1 post