ANUNȚ privind rezultatele obținute Ia proba scrisă, în urma concursului de ocupare a postului de ECONOMIST, studii superioare, gradul II din cadrul Compartimentului Contabilitate, Personal, Salarizare, susținut în data de 02.10.2019