ANUNT privind rezultatele obtinute in proba scrisa, in urma concursului sustinut pentru ocuparea postului de Guard- Serviciul Tehnic Administrat/Compartiment Paza, din data de 22.01.2019