ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, în urma concursului susținut pentru ocuparea postului de Conservator, SII - Serviciul Conservare, din data de 12.07.2019