ANUNT privind rezultatele obtinute la proba scrisa, in urma concursului sustinut pentru ocuparea postului de Guard-Serviciul Tehnic Administratic/Compartiment Paza, din data 22.01.2018