ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, în urma examenului de promovare - REFERENT DE SPECIALITATE SI - Compartimentul CONTABILITATE-PERSONAL-SALARIZARE