ANUNT privind rezultatele obtinute la proba scrisa, in urma examenului sustinut pentru ocuparea postului de gestionar custode, MI- Serviciul Memoriale, din date de 19.06.2019