ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, în urma examenului susținut pentru ocuparea postului de GUARD - Serviciul Cetatea de Scaun, din data de 16.01.2020