ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, în urma examenului susținut pentru ocuparea postului de Muzeograf - Serviciul Etnografie, din data de 10.07.2019