ANUNȚ privind rezultatul contestației depuse Ia Proba scrisă a concursului de ocupare a funcției de Economist, studii superioare, gradul II - Compartimentul Contabilitate-Personal-Salarizare