ANUNȚ privind rezultatul contestatiei depuse la Proba scrisa a concursului de ocupare a functiei de Guard - Serviciul Tehnic-Administrativ/Compartimentul Paza