ANUNȚ privind rezultatul contestației depuse la Proba scrisă a concursului de ocupare a funcției de Muzeograf, studii superioare, gradul II - Serviciul Cetatea de Scaun