ANUNT privind rezultatul obtinut la proba interviu, in urma concursului organizat pentru ocuparea postului de Guard - sustinut la data de 29.01.2019