ANUNŢ privind rezultatul obţinut la proba interviu, în urma concursului organizat pentru ocuparea postului de referent, studii superioare, gradul I, Serviciul Relaţii Publice- Evenimente Muzeale - susţinut în data de 20.01.2020