ANUNT privind rezultatul obtinut la proba interviu, in urma examenului organizat pentru ocuparea postului de Muzeograf, SIA, Serviciul Cetatea de Scaun - sustinut in data de 23.10.2018