ANUNȚ privind rezultatul obținut la proba interviu, în urma examenului organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de Referent SIA - susținut în data de 15.03.2019