ANUNȚ privind rezultatul probei interviu, în urma concursului organizat pentru ocuparea postului de Conservator SII, Serviciul Conservare - susținut în data de 16.07.2019