Helmut Braun s-a născut în anul 1948 în Franken, Germania. Din 1957 trăiește la Köln, activând ca editor, redactor, publicist. A scris nenumărate articole dedicate biografiei și operei poetei Rose Ausländer și a altor autori. În lucrarea ”Tânără de cinci milenii”, tratează biografia, opera completă și moștenirea literară lăsată de Rose Ausländer.

Realizator de emisiuni radiofonice pentru posturile DLF, DLR, WDR, BR și DRS. S-a ocupat de publicarea operei scriitorului Edgar Hilsenrath în 11 volume, la Editura Dittrich din Weilerswist, Köln.

 

Radu Florian Bruja, lector universitar dr. Absolvent al Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2001. Doctor în istorie al Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava 2006; a efectuat stagii de documentare în Ucraina (2005, 2006) şi Slovacia (2014). Preocupări de istorie modernă şi contemporană, cu predilecţie de istoria partidelor politice şi fenomenul totalitarismului. Peste 60 de studii şi articole publicate în ţară şi străinătate (Austria, Franţa, Polonia, Slovacia, Ucraina).

A publicat Carol al II-lea şi partidul unic: Frontul Renaşterii Naţionale, Iaşi, 2006 şi Extrema dreaptă în Bucovina, Târgovişte, 2012 şi a coordonat ediţiile Gheorghe N. Rădăşanu, Viaţa mea, Iaşi, 2008; Traian Brăileanu. Studii, documente. Încercări literare, Iaşi, 2011, Vasile Andricioaei, Însemnări din viaţa politică interbelică, Iaşi, 2013, precum şi studii în reviste de specialitate şi volume colective, între care: Evreii din România şi Frontul Renaşterii Naţionale în “Studia et Acta Historiae Iudaiorum Romaniae”, vol. XI, Iaşi, 2009; Paradigsm of Totalitarianism in Romania: the Case of Education under the National Legionary Government (September 1940 – January 1941) în „Acta Historica Neosoliensia” 13/2010, Banska Bystrica; Din istoria Partidului Naţional Creştin în Bucovina (1935-1937) în „Anuarul Institutului de Istorie Gh. Bariţiu”, Cluj Napoca, XLVIII, 2010; Obraz wspólnot etnicznych z Bukowiny w twórczości Traiana Brăileanu, în „Bukowina. Integracja Społeczno-kulturowa na pograniczu”, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, Piła, 2010; Conflicte antisemite în Universitatea din Cernăuţi în primii ani interbelici, în „Hauka i Ocbita. Krok y Maйъthє”, Чepнівці – Вижниця, 2011; The Reorganization of Iron Guard, between Oulawry to Re-establishment (1933-1935) în „Bukovinian Journal of History and Cultural Anthropology, Chernivti National University, 2012; Establishment of Romanian-Slovakian Diplomatic Relations in 1939 în „Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. Section History”, Arhipelag XXI, 2014; Fond arhivistique Maximilian Hacman în „Codrul Cosminului”, serie nouă, XX, Suceava, 2014, The Romanianization of the University of Chernivtsi in „Universities and Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe”, Graz, 2015.

Carmen Chaşovschi conferențiar universitar, doctor în ştiinţe economice—specializarea management, din vara anului 2004. Cadru didactic al Universităţii Ştefan cel Mare Suceava din toamna anului 1996, la un an de la absolvirea specializării Turism şi Servicii din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii Ştefan cel Mare. Stagii de perfecţionare şi cercetare efectuate în Germania, Japonia, Italia, Irlanda. Colaborator al Programului Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă—IBD/GTZ.

Vlad Mitric-Ciupe (n. 1981), absolvent al Facultății de Arhitectură, Universitatea „Spiru Haret“ (2010) și al programului de master al Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (2012). Doctor în arhitectură al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ (2013). Asistent universitar doctor la Facultatea de Arhitectură a Universității „Spiru Haret“ din București. Autor al volumelor de autor Arhitecții români și detenția politică 1944–1964. Între destin concentraționar și vocație profesională, Academia Română, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, București,2013 și Arhitecți în recluziune. Interviuri și documente, Editura Vremea, București, 2016 și editor al volumului Anii pierduți. Amintirile unui arhitect deportat în URSS, Editura Vremea, București, 2015. Conferențiar pe teme legate de istoria arhitecturii din România în a doua jumătate a secolului XX și autor al mai multor studii și articole, între care: Arhitectul Ion Cristodulo, fost deținut politic, în Arhitectura, ISSN 2247 – 9171, numărul 3/2012; Arhitectul Emanoil Mihăilescu, fost deținut politic, în Arhitectura, ISSN 2247 – 9171, numărul 4/2012; Nicolae Rădulescu, arhitectul bandit, în Florin S. Soare (coord.), POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN «EPOCA CEAUAȘESCU», IICCMER, Editura Polirom, Iași, 2013; Arhitecții români și detenția politică. Eugen Botez, arhitectul spion, în Ana-Maria Dabija (coord.), Spațiu, Artă, Arhitectură, Editura Universitară „Ion Mincu“, ISBN 978-606-638-067-6, ediție bilingvă, 2013; Stalinizare și destalinizare în arhitectura românească. Odiseea unui arhitect întemnițat politic, în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Stalinizare și destalinizare. Evoluții instituținale și impact social, IICCMER, Editura Polirom, ISBN 978-973-46-5178-8, Iași, 2014; Romanian architects in political reclusion. The Virgil Antonescu Case, in Monica Mărgineanu Cârstoiu (ed.), ARA Reports, Caietele ARA 5/2014, Editura Arhitectură, Restaurare, Arheologie, ISSN 2068-0686, Bucharest, 2014. Domenii de interes: Arhitectura memoriei, cercetarea siturilor de suferință – închisori și lagăre din prima parte a regimului comunist din România, muzeele și memorialele dedicate Holocaustului, destinul arhitecților români în timpul comunismului.

David Rees Davies este artist și profesor la Universitatea Kingston din Londra. El este reprezentat de Galeria East West dar, în același timp, expune în multe locuri din Marea Britanie și Europa. S-a născut în Țara Galilor și a studiat la Royal College of Art din Londra, iar în prezent locuiește pe coasta de sud a Anglei. Grafician renumit, lucrările lui prezintă juxtapuneri neobișnuite de oameni, mașinării și animale și în special păsări. În timp ce imaginile artei sale pot fi recunoscute imediat, tehnica sa duce deseori conținutul lucrărilor sale spre zone ale expresionismului abstract. El a primit finanțare din partea Consiliului Britanic și are relații strânse de prietenie cu Ucraina.

Dr David Greenslade (1952) s-a născut și a crescut în Țara Galilor. David este scriitor, artist și în prezent locuiește în Țara Galilor, dar petrece mult timp în România. El scrie în engleză și galeză și a publicat multe volume de poezie și proză. Două dintre eseurile sale, publicate în revista literară „Planet”, au obținut premiul I la  concursul organizat de această prestigioasă revistă.  David a locuit în Japonia, Statele Unite ale Americii și Oman, iar în tinerețe a câștigat experiență lucrând în diferite locuri, de la o fermă de păsări  până la întreținerea unui far la malul mării. O perioadă fost călugăr budist, devenind apoi asistent în cercetare și mai târziu profesor universitar.  În prezent David predă limba engleză la Cardiff Metropolitan University. În prezentarea sa el va vorbi despre experiența sa artistică combinând textul cu grafica. David va lansa și noul lui volum – „Hamadryad” – care reprezintă o combinație de grafică și text liric.

Darius Jilavu , născut la 16 iunie 1953, când era cucerit Everestul; studii medii și superioare, în țară; scriu din clasele elementare; publicat extrem de rar, poeziile nefiind compatibile cu gusturile răposatului regim.

Nu dețin niciun premiu, pentrucă nu mă interesează așa o competiție. Tind, asemenea multor scriitori, să descopăr și să redescopăr această mirifică zonă a lumii.

Versurile mele nu au etape, nici cronologie; ele se împletesc așa cum o fac rădăcinile copacului stăpân pe propriile sale stele.

Mesagerii mei sunt păsările, legătura cea mai certă dintre Cer și Pământ.

Volume de versuri: Insula cuvintelor – 2013, Catarsis – 2016, Poezii– 2016, Perspective – 2016, Miride – 2017.

Carol Mohr (născ. 1966) este doctor in lingvistică, traducător şi cercetător la Institutul „Bucovina” al Academiei Române. În 2012 a efectuat un stagiu de documentare şi cercetare la Universitatea din Tübingen, unde s-a ocupat de diverse teme din domeniul lingvisticii generale, lingvisticii juridice germane, traductologiei, sociolingvisticii şi fenomenologiei interculturale. În perioada şederii la Tübingen a elaborat lucrările „Zur Sprachensituation in Rumänien“ (prezentată la Colocviul Internaţional „Aktuelle Themen der romanischen Sprachwissenschaft”, organizat de Seminarul de Romanistică al Universităţii Tübingen) şi „Die Bedeutung der übersetzungstheoretischen Ansätze Eugen Coserius für die Übersetzungspraxis” (prezentată la „IX. Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens”, Bucureşti, 4 – 7 iunie 2012). În „Analele Bucovinei” va publica în 2018 lucrările „Uzul limbii materne ca parametru definitoriu al vitalităţii unui grup etnic minoritar” şi „Sinergii şi contradicţii între glosocosmosul german şi hagiocosmosul catolic in Bucovina”.

Elena Vironica Oboroceanu (n. 15.06.1952 la Prejmer Brașov).

A absolvit Liceul de muzică și arte plastice Brașov și a urmat cursurile Facultății de  învăţământ pedagogic secția arte plastice Iași a Universității Al.I.Cuza .

A fost professor de arte vizuale la Zănești și Piatra Neamț.

Dr. Sergij Osatschuk, născut în 1972 la Cernăuți. A studiat începând cu 1989 istoria și limba germană la Universitatea de Stat din Cernăuți. Și-a completat studiile la Universitatea din Viena, Konstanz și Munchen. Din 1996 până în 2010 a fost colaborator științific la Centrul de Cercetări Bucovina al Universității Cernăuți.

Din 2010 s-a reorientat spre activități econonomice, consulare și de expert a mai multe proiecte de dezvoltare a orașului.

Din 2014 este Consulul onorific al Republicii Austria la Cernăuți. Domeniul principal al muncii sale de cercetare a fost istoria germanilor din Bucovina, procesele sociale și politice în oglinda rapoartelor consulare străine în perioada interbelică. Este traducator și autor a mai multor publicații despre istoria Bucovinei și a Cernăuțiului.

George Ostafi OST, născut 4 decembrie 1961 Suceava, Romania.

Studii superioare tehnice de inginerie Constructii masini, absolvite în 1986 la Universitatea Suceava.

Muzeograf la Muzeul Bucovinei, din 1991, specializat în cadrul Ministerului Culturii în Relații Publice.

Din 1996, seful serviciului P.R. al Muzeului Bucovinei.

Artist plastic autodidact, ucenic în atelierele pictorilor profesioniști din Suceava.

Laureat al unor premii internaționale de grafică satirică, 1983Tokyo, 1984 Lecce-Italia, 1986 Legnica-Polonia.

Expoziții de pictură ulei pe pânză, în țară și străinătate începând cu 1985.

Expoziții de grup în Chicago 1995 și personale în Germania-Kempten 1998, Ukraina-Cernăuți 2003, Germania-Bietigheim 2004, Wolfsburg 2005, Ulm 2006, Goettingen 2006,Augsburg 2008, Kirtorf Ober-Gleen 2009, nenumărate expoziții în România.

Prezent cu tablouri în colecții personale din Germania, Franța, Belgia, Olanda, Italia, Polonia, Suedia, Ucraina, Austria, Elveția, Anglia, U.S.A.

Pictor abstract, colorist exuberant, abordează uleiul și acrylicul, pe pânză, preferând suprafețele mari. Lucrările sale sunt nonfigurative, au formă pătrată, pictorul practică contrapunctul și juxtapunerile provocatoare, apelând la simboluri și incifrări, compozițiile sale fiind pline de dinamism, cel mai adesea circulare, gravitând în jurul unui nucleu central.

Ana-Maria Ovadiuc  – AMO (n. 4 nov 1968 Suceava), Artist plastic UAP filiala Iași

Ana-Maria Ovadiuc cochetează cu ilustrația încă de pe băncile școlii gimnaziale, brodând ilustrație în foile jurnalului de detașamnet prin anii 1977. Copiii plictisiți de a scrie texte patriotice și lipi fotografii cu membrii de pionier,  lasă  în seama colegei lor Ana-Maria, jurnalul. Să-l mai îmbrace din când paginile cu ilustrații. De atunci a rămas dorința de a ilustra.

Urmează între anii 1984-1987 Liceul ,,Petru Rareș”, Suceava, apoi în anul 1993 termină  ingineria la Facultatea de Inginerie Electrică, specializarea Automatizări şi Calculatoare la Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava.  Pasiunea pentru pictură se concretizează prin participările la cursurile Școlii de Artă Ion Irimescu din Suceava, unde sub îndrumarea prictorului Dumitru Rusu termină școala în 2004 obținînd premiul I la Pictură.  Pasiunea pentru artă face ca împreună cu un grup de artiști să inființeze în 2005 Asociația de artă Nicolae Tonitza cunoscută sub denumirea de TAG(Tonitza Art Group) în cadrul aceleiași universități.

În 2008 obține un important premiu în pictură, în Germania la Leipzig, fiind menționată în Who is who Palm award 100 artists 2008-2009.

În perioada 2007-2009 în cadrul Universitatății ,,Ștefan cel Mare” din Suceava urmează un Masterat în Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator.  Tema de disertație Cuvânt- imagine – cuvânt are ca rezultat prima publicație HAMACUL – poveste scrisă și ilustrată în 2009 apărută la Editura Demiurg din Iași.

În 2012 devine absolventă a Universităţii de Arte ,,George Enescu” (Iaşi), domeniul Arte Plastice şi Decorative, specializarea pictură, clasa lect.univ.dr. Cristian Ungureanu.

În anul 2014, sub îndrumarea prof. univ. dr. Liviu Suhar, devine doctor în arte vizuale în cadrul Universității de Arte George Enescu din Iași cu o teză, care are ca domeniu de cercetare interacțiunea dintre imagine și text. Se axează mai departe pe ilustrația de carte, atât digitală dar și în tehnica tradițională, acuarelă. În 2014 devine artist plastic profesionit și membru stagiar la Filiala UAP Iasi. http://uapriasi.ro/ana-maria-ovadiuc/

Publică ediția a doua la „Hamacul” la Editura Performantica, Iaşi, 2013 folosind tehnică digitală. În 2015 urmează ilustrațiile digitale la Poezii de vacanță (autor Simona Casian).

Machetează și ilustrează digital cartea pentru copii Puck și graurul argintiu (Ed. Junimea Iași, autor Iuliana Ciofu text, Sabina Finaru prefață).

Urmează Poveste din Golful Albastru, autor Ana-Maria Ovadiuc (text şi ilustraţie digitalizată), Editura Universităţii ,,Ştefan cel Mare” Suceava, 2014 apoi, semi-eșecul cărții, în 2015 reface la sugestia Sabinei Fînau, Poveste din Golful Albastru cu ilustrațiile originale în acuarelă.

Anul 2016 este un an propice pentru artistă. Își îmbunătățește tehnica digitală. Alături de traducătorii Cătălina Iuliana Pînzariu și marocanul Adel Fartakh ilustrează cartea bilingvă româno- spaniolă Puntea de litere/Puente des letras cu poveștile Norișor și Oul șui Noe scrise de marocanul  Habib Manzini. Cartea apare la Editura AMO.

Mergând pe principiul, suma eșecurilor este cheia succesului, cu Trei Pisici și un Ghem pătrat în 2016 după doi ani de frământări între paginație, imagine și text reușește să obțină satisfacția lucrului bine făcut. Vinde tot tirajul. Cartea și ilustrațiile sunt prezentate la Iași pe simezele Galeriei de Artă UAP  Theodor Pallady precum și la Suceava la Muzeul Bucovinei. Încurajată de prieteni și mulțimea de copii, în numai 5 luni, între noiembrie 2016 și februarie 2017, machetează și ilustrează poeziile pentru copii Zum –Lulus, poezii pentru culcuș. Autor al poeziilor este mama sa Elena RĂILEANU, iar postfața la carte este scrisă de Sanda Maria Ardeleanu.  Poezii precum Amigdalită, Buburuza, Buzunarul cu ghinde, Găluștele sau Zum –Lușuș sunt echilibrate armonios de ilustrații în acurelă pe hârtie.

Cartea și expoziția Zum –Luluș cu ilustrațiile din carte cu același nume, se lansează în premieră, în cadrul festivalului Lectora  ediția a 5-a 2017 la Muzeul de Istorie Suceava în data de 27 martie 2017 orele 18. Prezentarea va fi făcută de conf. univ. de Sabina FÎNARU.

De menționat un amănunt, toate cărțile ilustrate de AMO reprezintă debut pentru toți autorii de texte. AMO căci așa se semnază, și-a dorit dintotdeuna să sprijine arta și artiștii indiferent de forma de manifestare.

Pasiunea ei de suflet rămîne Balcicul unde pictează majoritatea uleirilor și acuarelelor. Cât despre uleiuri vom afla într-o expoziție personală semnate de AMO în luna septembrie 2017.

Linkuri

http://anamariaovadiuc.com/articol%20suhar.html

https://www.monitorulsv.ro/Cultural-local/2016-11-21/Artista-plastica-Ana-Maria-Ovadiuc-a-lansat-cartea-pentru-copii-Trei-pisici-si-un-ghem-patrat

http://anamariaovadiuc.com/prezentare%203P1GP%20ro.html

Ştefan Purici, prof.univ.dr.și Prorector Relații Internaționale la Universitatea Ştefan cel Mare
A publicat:
Miscarea nationala romaneasca in Bucovina intre anii 1775-1861, Cuvant inainte de Mihai Iacobescu, Suceava, Editura „Hurmuzachi”, 1998, 272 p;
Din istoria tinutului natal (regiunea Cernauti): Carte de istorie pentru elevi, studenti, Cernauti, Editura Alexandru cel Bun, Chisinau, Editura Civitas, 2003, 192 p. (in colaborare cu Demir Dragnev, Constantin Ungureanu, Ion Gumenai);
Procese politice, sociale, culturale şi economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită ?, Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Rădăuţi, 20-22 septembrie 2000. Volum editat de Ştefan Purici, Suceava, Editura Universităţii din Suceava, 2002, 263 p. (volum trilingv – româno-germano-ucrainean).
Miscarea nationala romaneasca in Bucovina intre anii 1775-1861, Cuvant inainte de Mihai Iacobescu, Suceava, Editura „Hurmuzachi”, 1998, 272 p;
Din istoria tinutului natal (regiunea Cernauti): Carte de istorie pentru elevi, studenti, Cernauti, Editura Alexandru cel Bun, Chisinau, Editura Civitas, 2003, 192 p. (in colaborare cu Demir Dragnev, Constantin Ungureanu, Ion Gumenai);
Procese politice, sociale, culturale şi economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită ?, Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Rădăuţi, 20-22 septembrie 2000. Volum editat de Ştefan Purici, Suceava, Editura Universităţii din Suceava, 2002, 263 p. (volum trilingv – româno-germano-ucrainean).
Miscarea nationala romaneasca in Bucovina intre anii 1775-1861, Cuvant inainte de Mihai Iacobescu, Suceava, Editura „Hurmuzachi”, 1998, 272 p;
Din istoria tinutului natal (regiunea Cernauti): Carte de istorie pentru elevi, studenti, Cernauti, Editura Alexandru cel Bun, Chisinau, Editura Civitas, 2003, 192 p. (in colaborare cu Demir Dragnev, Constantin Ungureanu, Ion Gumenai);
Procese politice, sociale, culturale şi economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită ?, Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Rădăuţi, 20-22 septembrie 2000. Volum editat de Ştefan Purici, Suceava, Editura Universităţii din Suceava, 2002, 263 p. (volum trilingv – româno-germano-ucrainean).

Cursuri tipărite, îndrumare, antologii etc.:

Ştiinţe speciale ale istoriei, Suceava, Editura Universităţii, 2000, 114 p;
Introducere in istoria Basarabiei, Suceava, Editura Universităţii din Suceava, 2006, 135 p;
Istoria Basarabiei. Note de curs, Bucureşti, Editura Semne, 2011, 195 p;
Ion I. Nistor, Problema ucraineană în lumina istoriei. Prezentare: Gheorghe Buzatu. Ediţie îngrijită de Ştefan Purici, Rădăuţi, Editura Septentrion, Bacău, Editura Agora, 1997.

Peter Spriggs a studiat la University of Wales și Royal College of Art din Londra. În prezent lucrează ca profesor la Colegiul de Artă din Camarthen, Țara Galilor. El a organizat multe evenimente artistice în Țara Galilor și a avut expoziții numeroase nu numai în Marea Britanie dar și în străinătate.  Peter colaborează cu mai mulți artiști cunoscuți din Țara Galilor, folosind atât limba engleză cât și galeză (limba sa maternă). El a călătorit mult, atât în calitate de pedagog cât și ca artist. Lucrările expuse la Suceava sunt făcute în memoria echipei de fotbal columbiene, Chapocoense, a cărei membri au fost uciși în accidentul aviatic din 2016. El a efectuat și lucrări coloborative cu John Welso

Sorin Vasilescu este arhitect, doctor în arhitectură, profesor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti unde a deţinut pe rând şi importante funcţii administrative şi ştiinţifice, precum cea de şef al Catedrei de Studiul Formei şi Design, de Cancelar al Universităţii sau de Director al Şcolii de Înalte Studii. Este membru al Uniunii Arhitecţilor şi al Ordinului arhitecţilor din România, al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, al AEEA (Asociaţia Europeană pentru Învăţământ de Arhitectură), şi o lungă perioadă a deţinut preşedinţia importantei instituţii ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) – România. Autor, coautor sau coordonator al unor însemnate proiecte de arhitectură şi de design industrial sau urban, realizate în ţară sau în străinătate, şi al unor importante expoziţii de arhitectură, Sorin Vasilescu este unul dintre specialiştii români recunoscuţi pe plan mondial şi pentru lucrările sale teoretice. Pe lângă sutele de conferinţe şi numeroasele studii şi articole publicate în ţară şi în străinătate, volumele sale dedicate arhitecturii moderne şi mai ales arhitecturii regimurilor totalitare din secolul XX (Istoria arhitecturii moderne şi contemporane în patru volume, Dicţionarul arhitecţilor moderni în trei volume, Arhitectura totalitară cu cele trei volume ale sale: Arhitectura Italiei fascisteArhitectura Germaniei naziste şi Arhitectura Rusiei staliniste premiate recent de Academia Română etc.), cunoscute şi în străinătate, au devenit texte de referinţă pentru orice cercetător al perioadei.

John Welson s-a născut în 1952 și a avut prima sa expoziție solo în 1974 apreciată de critici și, ca urmare, el a fost introdus unor artiști cunoscuți din Londra și Paris. John l-a cunoscut pe Salvador Dali în Figuerres, Spania. John Welson a participat la expoziția suprarealistă „Libertate minunată/VigilențaDorinței” din Chicago în 1976.

Începând cu 1975, în timp ce lucra ca funcționar public, a avut peste 300 de expoziții în întreaga lume. John Welson a apărut în studii importante, precum Suprarealismul în Marea Britanie și A treisprezecea bătaie de la miezul nopții, amândouă scrise de Michel Remy de la Universitatea din Nisa.