CAIET DE SARCINI pentru inceierea unui contract de servicii de mentenanta a dotarilor, instalatiilor si sistemelor de interventii pentru Situatii de Urgenta