roenro

ianuarie 2019

decembrie 2018

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale temporar vacante de Referent, studii superioare, gradul IA, Serviciul Memoriale (pe perioada suspendării Contractului individual de muncă al titularului postului)

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează: – Muncitor calificat(electrician), treapta I – 1 post, perioadă nedeterminată – Muncitor calificat(zugrav), treapta I – 1 post, perioadă nedeterminată – Guard – 1 post, perioadă nedeterminată

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de GESTIONAR CUSTODE, STUDII MEDII, TREAPTA I din cadrul SERVICIULUI ETNOGRAFIE – MUZEUL SATULUI BUCOVINEAN din data de 18-12-2018

ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, în urma concursului susținut pentru ocuparea postului de Muzeograf, SII-Serviciul CETATEA DE SCAUN, din data de 17.12.2018

ANUNȚ privind rezultatele obtinute la proba scrisă, în urma concursului de ocupare a postului de GESTIONAR CUSTODE, STUDII MEDII, TREAPTA I din cadrul SERVICIULUI ETNOGRAFIE – MUZEUL SATULUI BUCOVINEAN

ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, în urma examenului de promovare – MUZEOGRAF, studii superioare, gradul IA – Biroul Educație, Marketing și Comunicare

Accesibilitate
Inchide accesibilitate