roenro

noiembrie 2019

octombrie 2019

Rezultatele finale ale examenului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de ŞEF BIROU, studii superioare, gradul II – Biroul Ştiinţele Naturii

ANUNȚ proba scrisă pentru ocuparea postului de ȘEF BIROU, studii superioare, gradul II – BIROUL ȘTIINȚELE NATURII, din data de 23.10.2019

ANUNŢ în urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post de şef birou, studii superioare, gradul II – Biroul Ştiinţele Naturii

ANUNŢ privind rezultatele obţinute la proba scrisă, în urma examenului de promovare – GESTIONAR CUSTODE, studii medii, treapta IA

ANUNT Muzeul Bucovinei, cu sediul in Suceava organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific, gradul I – domeniul istorie, specialitatea istorie moderna si contemporana

ANUNȚ în urma analizei dosarelor de promovare

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conservator, studii superioare, debutant – Serviciul Conservare

REZULTATELE FINALE ale concursului de ocupare a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de ECONOMIST, studii superioare, gradul II din cadrul Compartimentului Contabilitate, Personal, Salarizare

Accesibilitate
Inchide accesibilitate