roenro

octombrie 2019

ANUNȚ în urma analizei dosarelor de promovare

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conservator, studii superioare, debutant – Serviciul Conservare

REZULTATELE FINALE ale concursului de ocupare a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de ECONOMIST, studii superioare, gradul II din cadrul Compartimentului Contabilitate, Personal, Salarizare

ANUNȚ privind rezultatul contestației depuse la Proba scrisă a concursului de ocupare a funcției de Conservator, studii superioare, debutant – Serviciul Conservare

ANUNȚ privind rezultatul contestației depuse Ia Proba scrisă a concursului de ocupare a funcției de Economist, studii superioare, gradul II – Compartimentul Contabilitate-Personal-Salarizare

ANUNȚ privind rezultatele obținute Ia proba scrisă, în urma concursului de ocupare a postului de ECONOMIST, studii superioare, gradul II din cadrul Compartimentului Contabilitate, Personal, Salarizare, susținut în data de 02.10.2019

Anunt privind rezultate obtinute la proba scrisa, in urma concursului sustinut pentru ocuparea postului de CONSERVATOR, studii superioare, debutant – Serviciul CONSERVARE, din data de 02.10.2019

ANUNŢ organizare examen de promovare la o treapta superioară

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de Șef birou, studii superioare, gr.II, Biroul Științele Naturii

septembrie 2019

Accesibilitate
Inchide accesibilitate