ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante dupa cum urmeaza:

Angajări, Muzeul Bucovinei|

... Read More → ANUNT privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante dupa cum urmeaza:

ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, în urma examenului susținut pentru ocuparea postului de GUARD – Serviciul Cetatea de Scaun, din data de 16.01.2020

Angajări, Muzeul Bucovinei|

... Read More → ANUNȚ privind rezultatele obținute la proba scrisă, în urma examenului susținut pentru ocuparea postului de GUARD – Serviciul Cetatea de Scaun, din data de 16.01.2020

ANUNT In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminatd a unui post de ECONOMIST, studii superioare, gradul II din cadrul Compartimentului Contabilitate, Personal, Salarizare

Angajări, Muzeul Bucovinei|

... Read More → ANUNT In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminatd a unui post de ECONOMIST, studii superioare, gradul II din cadrul Compartimentului Contabilitate, Personal, Salarizare

HOTARARE privind aprobarea calendarului de organizare si desfasurare a evaluarii proiectelor de managment ale managerilor care au obtinut in urma evaluarii anuale note peste 9 si la evaluarea finala rezultate mai mari sau egale cu nota 9 la Muzeul Bucovinei si la Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera”

Consiliului Județean Suceava, Muzeul Bucovinei|

... Read More → HOTARARE privind aprobarea calendarului de organizare si desfasurare a evaluarii proiectelor de managment ale managerilor care au obtinut in urma evaluarii anuale note peste 9 si la evaluarea finala rezultate mai mari sau egale cu nota 9 la Muzeul Bucovinei si la Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera”

CAIET DE SARCINI privind suplimentarea echipamentului tehnic in cadrul Festivalului International “Bucovina Rock Castle”, 25 – 27 august 2017-08-21

Achiziții, Muzeul Bucovinei|

... Read More → CAIET DE SARCINI privind suplimentarea echipamentului tehnic in cadrul Festivalului International “Bucovina Rock Castle”, 25 – 27 august 2017-08-21

ANUNT: In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelorc candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unui post de muncitor calificat, treapta I, Serviciul Etnografie – Muzeul Satului Bucovinean

Angajări, Muzeul Bucovinei|

... Read More → ANUNT: In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelorc candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unui post de muncitor calificat, treapta I, Serviciul Etnografie – Muzeul Satului Bucovinean

ANUNT: In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisiin concursul organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unui post de GESTIONAR CUSTODE, STUDII MEDII, TREAPATA I, din cadrul Serviciului Etnografie-Muzeul Satului Bucovinean

Angajări, Muzeul Bucovinei|

... Read More → ANUNT: In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisiin concursul organizat in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unui post de GESTIONAR CUSTODE, STUDII MEDII, TREAPATA I, din cadrul Serviciului Etnografie-Muzeul Satului Bucovinean

ANUNT privind rezultale obtinute la proba scrisa, in urma concursului de ocupare a postului de conservator, studii superioare, gradul II din cadrul Serviciului Conservare sustinut in data de 17.01.2017

Angajări, Muzeul Bucovinei|

... Read More → ANUNT privind rezultale obtinute la proba scrisa, in urma concursului de ocupare a postului de conservator, studii superioare, gradul II din cadrul Serviciului Conservare sustinut in data de 17.01.2017

ANUNȚ privind rezulatatul obținut la proba interviu, în urma concursului organizat pentru ocuparea postului de biolog, studii superioare, debutant, susțiinut în data de 28.11.2016

Angajări, Muzeul Bucovinei|

... Read More → ANUNȚ privind rezulatatul obținut la proba interviu, în urma concursului organizat pentru ocuparea postului de biolog, studii superioare, debutant, susțiinut în data de 28.11.2016

Close Search Window
Program de vizitare