NATIONALMUSEUM DER BUKOWINA

Address: Ștefan cel Mare, numărul 33, cod poștal 720003, Suceava, județul Suceava

Phone: (004) 0230 216 439

Fax: (004) 0230 522 979

E-mail: contact@muzeulbucovinei.ro

Formular de contact

Step 1 of 2


  • Declar prin prezenta, că sunt de acord ca Muzeul Național al Bucovinei să fie autorizată prin structurile sale, să proceseze datele mele în cererea pentru reînscrierea copilului meu, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018 .

    Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.

    Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta.

Close Search Window
Besuchsprogramm