CONDUCERE MUZEUL NAȚIONAL AL BUCOVINEI

FUNCŢIE

NUMELE ŞI PRENUMELE

DATE CONTACT

Manager

(Director General)

Ursu Constantin-Emil director.general@muzeulbucovinei.ro
Director adjunct științific Creanga Doina Maria director.stiintific@muzeulbucovinei.ro

doinacreanga@yahoo.com

Director adjunct Ion Mareș director.adjunct@muzeulbucovinei.ro
Contabil șef Asica Leizeriuc contabilitate@muzeulbucovinei.ro

DEPARTAMENTELE MUZEULUI NAȚIONAL AL BUCOVINEI

DEPARTAMENT

FUNCŢIE

NUME

INFORMAŢII

Serviciul Relații Publice-Evenimente muzeale Șef Serviciu Borta Loredana relatii.publice@muzeulbucovinei.ro

contact@muzeulbucovinei.ro

Biroul Educație, Marketing și Comunicare Șef Birou Roșca Iuliana marketing@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Istorie Șef Serviciu Dejan Ștefan istorie@muzeulbucovinei.ro
Birou Artă Șef Birou Herea Gabriel arta@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Arheologie Șef Serviciu Dejan Monica Sanda arheologie@muzeulbucovinei.ro
Biroul Ştiințele Naturii Șef Birou Anea Angela Mihaela muzeu.naturale@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Cetatea de Scaun Șef Serviciu Catrinar Marcel cetate@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Etnografie

– Muzeul Satului Bucovinean

– Hanul Domnesc

– Casa Bilca

– Casa Solca

Șef Serviciu Enea Violeta etnografie@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Memoriale Șef Serviciu Brădățan Aura memoriale@muzeulbucovinei.ro
Centrul de Cercetare, Conservare și Restaurare ”Bucovina”

– Departamentul Cercetare Ştiinţifică

– Departamentul Proiecte, Finanțare Externă

Director Adjunct Creangă Doina Maria director.stiintific@muzeulbucovinei.ro

doinacreanga@yahoo.com

Serviciul Conservare Șef Serviciu Polocoșeriu Tiberiu Eugen conservare@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Restaurare

– Departament Restaurare

– Departament Monitorizare Monumente UNESCO

Șef Serviciu Cureleț Cristi restaurare@muzeulbucovinei.ro

monitorizare@muzeulbucovinei.ro

Compartiment Contabilitate-Personal-Salarizare-Tehnic Contabil Șef Leizeriuc Asica financiar.contabilitate@muzeulbucovinei.ro

contabilitate@muzeulbucovinei.ro

Compartiment Juridic Consilier Juridic Păstrăv Georgel juridic@muzeulbucovinei.ro
Compartiment Administrativ-Pază Șef formație muncitori

Sef Serviciu

Pitic Vasile

Pricop Viorel

tehnic@muzeulbucovinei.ro