CONDUCERE MUZEUL BUCOVINEI

FUNCŢIE

NUMELE ŞI PRENUMELE

DATE CONTACT

Manager

(Director General)

Ursu Constantin-Emil director.general@muzeulbucovinei.ro
Director adjunct Creanga Doina Maria director.stiintific@muzeulbucovinei.ro

doinacreanga@yahoo.com

Director adjunct Ion Mareș director.adjunct@muzeulbucovinei.ro
Contabil șef Asica Leizeriuc contact@muzeulbucovinei.ro

DEPARTAMENTELE MUZEULUI BUCOVINEI

DEPARTAMENT

FUNCŢIE

NUME

INFORMAŢII

Serviciul Relații Publice-Evenimente muzeale șef serviciu Borta Loredana relatii.publice@muzeulbucovinei.ro

contact@muzeulbucovinei.ro

Biroul Educație, Marketing și Comunicare șef birou Roșca Iuliana marketing@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Istorie șef serviciu Dejan Ștefan istorie@muzeulbucovinei.ro
Birou Artă șef birou Cosovan Susana arta@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Arheologie șef serviciu Dejan Monica Sanda arheologie@muzeulbucovinei.ro
Biroul Ştiințele Naturii șef birou Anea Angela Mihaela muzeu.naturale@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Cetatea de Scaun șef serviciu Catrinar Marcel contact@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Etnografie

– Muzeul Satului Bucovinean

– Hanul Domnesc

– Casa Bilca

– Casa Solca

şef serviciu Enea Violeta etnosv@yahoo.com
Serviciul Memoriale şef serviciu Brădățan Aura memoriale@muzeulbucovinei.ro
Centrul de Cercetare, Conservare și Restaurare ”Bucovina”

– Departamentul Cercetare Ştiinţifică

– Departamentul Proiecte, Finanțare Externă

director adjunct Creangă Doina Maria director.stiintific@muzeulbucovinei.ro

doinacreanga@yahoo.com

Serviciul Conservare șef serviciu Polocoșeriu Tiberiu Eugen contact@muzeulbucovinei.ro
Serviciul Restaurare

– Departament Restaurare

– Departament Monitorizare Monumente UNESCO

șef serviciu Cureleț Cristi contact@muzeulbucovinei.ro
Compartiment Contabilitate-Personal-Salarizare-Tehnic Contabil șef Leizeriuc Asica contact@muzeulbucovinei.ro
Compartiment Juridic Consilier juridic Păstrăv Georgel contact@muzeulbucovinei.ro
Compartiment Administrativ-Pază Șef formație muncitori Pitic Vasile contact@muzeulbucovinei.ro