Egy 18. századi történelmi emlékmű-házban, a tollal nyert ház-ként ismert épületben berendezett kiállítás 1974 június 22-én volt megnyítva a “Simion Florea Marian” memoriális-dokumentum alap névvel. 1886-tól az élete végéig (1907) ez volt a tudós-pap otthona, a hely ahol megírta művét, ami máig alapvető és utólérhetetlen a román kultúrában.

A Román népi ornitológia dolgozatáért a Román Akadémia által átutalt Năsturel Herescu díjjal (4000 lej arany) Simion Florea Marian (1847-1907) vásárolt Suceava-ban egy régi, ám tartós és férő házat, a fenyők közötti házat, amit egy csodálatos kert vett körbe, a város központjában, a Sfântul Nicolae templom és a Görög-keleti Főgimnázium mellett, amely gimnáziumban tanárként dolgozott. A lakás, ami 1796-ban volt beírva a Kadasztrális regiszterbe és 1856-ban a város Kadasztrális térképére a 329 szám alá, egyike a kevés 18-ik századi épületeknek, ami még ma is létezik Suceava-ban, Ariton Kapri örmény báró volt tulajdona. A két fiának, Johannak és Georginak hagyott ház sürgős adósságok kifizetése miatt volt eladva. Simion Florea Marian 1886 augusztus 12-én vásárolta meg a házat és 1887-1889 között restaurálta először.

Az épület egy értékes memorialisztikai és dokumentáris gyűjteménynek ad szállást hat szobában (korabeli bútorok, személyes és családi tárgyak, könyvek és folyóiratok, kéziratok, levelek, fényképek, személyes, kulturális, történelmi iratok, stb.), ami feleleveníti Simion Florea Marian, román akadémikus, tanár pap életének és a román nemzet szolgálatában lévő tevékenységének körülményeit. A szerző egyedi, szintetikus dolgozatokat írt, amik máig referenciaértékek a román kultúra számára: Poesii poporale din Bucovina (1869), Cromatica poporului român (1882), Ornitologia poporană română (1883, vol. I-II), Descântece poporane române (1886), Naşterea la români (1892), Nunta la români (1890), Înmormântarea la români (1892), Vrăji, farmece şi desfaceri (1893), Satire poporane române (1893), Tradiţii poporane române din Bucovina (1895), Sărbătorile la români (1898-1901, vol. I-III), Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor (1903), Legendele Maicii Domnului (1904), Hore şi chiuituri din Bucovina (1910, poszthumusz kiadás), Botanica poporană română, vol. I-III (2008-2010, első kiadás). Egyediesen írt a születésről, lakodalomról, temetésről, keresztény és nemkeresztény ünnepekről, mitológiáról, ráolvasásokról, varázslatokról és kuruzslásokról, dojnákról, mesékről, történelmi legendákról és hagyományokról, kromatikáról, ornitológiáról, rovartanról, botanikáról és zoológiáról, számos szak-kutatók generációit befolyásolván.

(dr. Aura Brădăţan)

A „SIMION FLOREA MARIAN” EMLÉKHÁZ

Emlékház és Dokumentumfilm Alap “Simion Florea Marian”

Simion Florea Marian sikátor, nem. 2A, Suceava

Telefonszám: 0755.134.356

Program a nyilvánossággal

Hétfő – Péntek: 10-14

A kutatók hozzáférése a dokumentumalapokhoz a Bukovinai Nemzeti Múzeum vezetősége által jóváhagyott kérelem alapján történik, és a kérelmeket online – e-mailben: memoriale@muzeulbucovinei.ro vagy telefonon – továbbítják a 0755.134.356 telefonszámon.

A „Simion Florea Marian” Emlékház

– felnőttek

– tanulók, egyetemisták érvényes igazolvánnyal

– nyugdíjasok

6 lej/fő.

1,5 lej/fő.

3 lej/fő.

INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK:

  • súlyos fizikai fogyatékosok számára;
  • állami intézményekben élő gyermekek;
  • ICOM-kártya tulajdonosok;
  • háborús veteránok;
  • 50% kedvezmény: – nyugdíjasok;
  • a múzeumi hálozat jelenlegi alkalmazottai és nyugdíjazottai;
  • a Suceava Megyei Tanács alkalmazottai;
  • partnerek – az érvényes partner-szerződések alapján;

A kiállításokhoz és múzeumon kívüli kulturális eseményekhez használt terek írásos kérésre vannak fenntartva.