istoric1A Suceava-i múzeum megalapításának története több, mint 100 évvel ezelőtt kezdődött. 1900 január 4-én néhány suceava-i intellektuális létrehozza a „Muzeul” (Múzeum) társaságot, amelynek célja a város történelmi emlékműveinek a megőrzése és értékesítése. Ugyanakkor Karl A. Romstorfer építészmérnök a Suceava Székvár romjainál átfogó tisztítási munkálatokat vitt véghez, ez alkalommal számos középkori tárgyat találván. Iosif Fleişer professzor kívánsága, hogy a leletek Suceavaban maradjanak, arra késztette, hogy egy múzeum megnyítását kérje a Cernăuţi-i múzeum leányvállalataként.

Habár a Muzeul társaságnak még nem volt sem székhelye, sem gyűjteménye, megtartatott az első gyűlés, amit Suceava polgármestere, Franz von Des Loges elnökölt. Az új társaság első tagjai a város fontos emberei voltak, akiknek tevékenysége ma is ismert. Az új Társaság elnöke, Ştefan de Repta, egy régi bukovinai családból származott, amelyből sok személyiség eredt; ő maga tanár, majd igazgató volt a Görög-Keleti Liceumban, később „Ştefan cel Mare” Liceum. 1891 és 1914 között polgármester, Franz von Des Loges az egyik legszorgalmasabb polgármesterként maradt meg a helyiek emlékezetében, és az érdemeiért a román állam kitűntetéssel jutalmazta. A Társaság titkára, George Mihuţă, teológiából ledoktorált pap volt, és a szülőhelyének a történelmét akarta megismerni. A Társaság pénztárosa, Animpodist Daschievici filozófiából doktorált és történelem- és földrajz-tanárként tevékenykedett a Görög-Keleti Liceumban.

Iosif Fleișer, a múzeum első gondnoka, történelem tanár volt. A fia, Ioan Flaişer pap, a történelemkönyvek társaságában vagy a várnál talált érméket vizsgálva emlékezik rá. Iosif Fleişer halála után Alfred von Peyersfeld volt kinevezve gondnokként. Az ő idejében voltak összeállítva az első gyűjtemény-leltárak és az idő során begyüjtött anyag rendszeresítve volt.

Bukovina és Románia Egyesülése után a múzeumot újra kellett alapítani az új állam hatósága alatt. Egy 1923 december 12. körlevélben Suceava prefektusa kéri a Művészetek Miniszterétől, hogy a múzeum, eredetileg egy magántársaság, térjen át a Polgármesteri Hivatal tulajdonába. Tíz nappal később érkezik a válasz: „megtiszteléssel tudatjuk Önökkel, hogy jóváhagyjuk a Helyi Múzeum Társaság tulajdonában lévő tárgyak átvevését a Suceava város Polgármesteri Hivatala által”. 1924-ben a Suceava Bíróságon be van íratva a Suceava-i Múzeum Társaság mint jogi személy. Az eredeti alakjában megtartott, beiktatott státusz szerint a társaság célja: ismertetni és bővíteni az ország régészeti, történelmi, néprajzi és természettudományi ismereteit. Továbbá, a társaság Suceava várost és környezetét kívánta „kutatni”, eme kutatások eredményei pedig kiállításokon lesznek bemutatva, illetve jelentésekben és cikkekben lesznek kiadva. Továbbra is együttműködött a Cernăuţi-i Bukovinai Múzeummal, és a Suceava-i múzeum feloszlatása esetén az összes javait Cernăuţi-ba kellett volna átköltöztetni; a sors úgy akarta, hogy pont fordítva történjen. Az előző státusz megmaradt, néhány apró változással amit a román nyelvre való fordítás ígényelt.

Több éves munka után, 1928-ban nyílt meg a Ciprian Porumbescu-nak szentelt múzeum. Habár eredetileg Cernăuţi-ban szándékoztatott megnyítani, végül Suceava-ban volt megnyítva, a városistoric2i Múzeum részlegeként. Constantin Morariu pap volt az, aki kiharcolta a nagy bukovinai zeneszerző emlékét megőrző múzeum létrehozását. A kiállított tárgyak között volt Ciprian csellója, portrék és fényképek, kották, levelek, a szerző és családjának személyes tárgyai.

Létezésének első évtizedeiben a múzeum legnagyobb gondja, a hiányos anyagi alapon kívül, a megfelelő elhelyezkedés hiánya volt. Már a kezdetektől fogva a múzeum háromszor volt átköltöztetve, és a leltárának növekvése leletek és adományok által újabb problémákat jelentett a gondnokok számára. Az egyik épületből, amit a múzeum használt, a város kaszárnyájából, eltűnt számos örökségi tárgy. A háború után, 1923-ig, a múzeum gyűjteményei a Leány-liceum épületében voltak elszállásolva. Miután Dr. Eusebie Popovici igazgatósága véget ért, a múzeumnak ismét költöznie kellett, ami 1928-ban történt meg, a Polgármesteri Hivatal épületébe. Egyre inkább érződött egy megfelelő épület hiánya, ahol a kulturális intézmények fogadhatnák azokat, akik szellemileg akartak gazdagodni, a könyvtár hasonló helyzetben lévén.

„A Nomád Múzeum”, ahogy Leca Morariu nevezte, folytatta bolyongásait a városban, amíg végre egy megfelelő székhelyet kapott.

„Casa Naţională” (A Nemzeti Ház) klasszikus stílusban épült, négyszögű alapon, három szinten, a középső részén pedig egy pazar, „U” alakú bejárat volt, spirális lépcsővel. A múzeum székhelyén kívül itt kapott helyet a Ciprian Porumbescu-nak szentelt részleg, a könyvtár, egy konferencia- és koncert-terem, boltok. A Conrad Bittner építészmérnök tervei alapján épített épületnek két része volt, az első a 20. század elején, a második az Első Világháború után épült. Sajnos, a kommunista hatóságok rendszeresítő politikája megsemmisítette az épületet, amit sok suceava-i intellektuális „a suceava-i románok kulturális otthona”-ként látott. A November 6. u., 2. sz. alatt található épület, amely 1932-től kezdve otthont adott a múzeumnak, 1968-ban le volt bontva.

Sistoric3zámos közbenjárás után a helyi és központi hatóságoknál a Suceava-ba áttelepített Bukovina Múzeumának érdekében, az 1947 május 3.-i keletű 7609/947 sz. körlevélben a Művészeti Minisztériumbeli Művészeti Igazgatóság a következőket ismerteti Nicolai Grămadă igazgatóval: „Bukovina Múzeuma a Suceava Városi Múzeummal egyesül, Bukovina Regionális Múzeuma név alatt. Az elhelyezést illetően, Bukovina Regionális Múzeuma a városban található Nemzeti Házban fog műkődni, amely épületből jelenleg csak 2 terem van a város múzeumának adva.” Ilyen módon Grămadă professzor volt a Cernăuţi-i Bukovina Múzeumának az utolsó igazgatója és a Suceava-i Bukovina Múzeumának az első igazgatója.

A múzeum három év múlva ismét nevet cserél, amikor Rajonális, majd Regionális Múzeum lesz. 1968-ban, Románia új közigazgatási felosztása után, az intézmény átneveztetik Suceava Megyei Múzeumnak, egészen a kommunista időszak végéig. 1990-ben visszatér a Bukovina Múzeuma elnevezés, ami ma is használatos.

A kommunista időben a múzeum új részek létrehozásával növekedett. 1953-ban újra megnyílik a nagy bukovinai zeneszerzőnek, Ciprian Porumbescu-nak szentelt kiállítás. Fokozatosan ez a rész új adományokkal növekedett, ami egy új emlékház megnyítását eredményezte 1971 november 23. Stupca községben, ami ma a zeneszerző nevét viseli. Az emlékház tulajdonában található a zeneszerző szinte összes eredeti zenekottája, számos levele és személyes tárgyai.

istoric6A városi múzeum természettudományi gyűjteménye már 1910-ben volt említve egy cikkben a Cernăuţi-ból és környékéről származó geológiai leletekről, az egyik lévén egy Bos primigenius koponya. A természettudományi részleg a volt fiú-iskola épületében található, ami 1811-1814 között volt építve. Később átfogó javításokon ment át. Az állandó kiállítás ökológiai kritériumok alapján különböző élet-környezeteket (biotópusokat) mutat be, amit geológiai és paleontológiai minták egészítenek ki.

1968-ban, egy régi, tizenhetedik századi fogadó épületében nyílt meg a néprajzi részleg, ami Románia egyik legfontosabb és legértékesebb néprajzi régióját, Bukovinát értékesíti. Eme új múzeum megjelenése a 19. század végén már meglévő, bukovinai népi szokások és tárgyak iránti érdeklődés eredménye volt.

1961-ben avatták fel a képzőművészeti kiállítást, ahol festményeket, grafikát és szobrokat lehet látni az értékes, 19. század végi bukovinai művészektől és a román festőktől a két világháború közötti időszaktól a mai napig.

1975-ben helyi kezdeményezésként jött létre a Helyi Restaurálási Laboratórium, amelynek szakemberei a kulturális örökség darabjait ezreivel mentették a pusztulástól, a gyümölcsöző együttműködés más múzeumokkal pedig növelte a presztízsét.

A múzeum egy új szakaszba lépett egy terjedelmes felújitási munkálattal a Ştefan cel Mare u. 33 sz. alatt levő épületnél, amikor egy új állandó kiállitás nyílt meg, és az épület belseje is módosult, hogy a korszak muzeografikai követelményeinek minél jobban megfeleljen. Az 1980 július 17-én avatott Történelmi Múzeum kiállítását a „Decorativa” társaság vitelezte ki, amely társaság a muzeális kiállítások tervezésében és kivitelezésében volt szakosítva. Az első emeleti tér átalakításával egy 27 teremből álló köralakú kiállítási tér keletkezett, ahol Románia történelme kronológikusan volt előadva, a Régikőkorszaktól a jelenig. Különös figyelmet kapott Suceava, mint Moldova középkori urainak a rezidenciája, és Moldova északi részének a későbbi fejlődése során, az osztrák állam határain belül. A kiállításnak didaktikus jellege volt, a legnagyobb látogató-csoportnak, a tanulóknak megfelelően.

Aistoric4 kiállításban újdonságnak számított „A Trónterem”, a Székvár egyik, ma már nem létező, emeleti termének a mása. A terem berendezése régészeti leleteken, korabeli képeken és történelmi írásokon alapult, a hangalapot pedig George Calboreanu színművész előadásában, Barbu Ştefănescu-Delavrancea „Apus de soare” (Naplemente) című színdarabjának egyik része biztosította.

1985-ben a Szereti Történelmi Múzeum egy ismert helyi épületben nyílt meg, Emanoil Samuşco jogász, volt polgármester házában. A megyei múzeum által nem használt anyagok és helyi leletek segítségével sikerült bemutatni a város fontosságát, főleg a moldovai állam kezdeti idejében.

1990 után néhány változáson megy keresztül a múzeum: először Bukovina Múzeuma lesz, majd 1994-ben Bukovina Nemzeti Múzeuma, a Kultúr-Minisztérium közvetlen hatósága alatt.

A Természettudományi Múzeum épülete 1992-2000 között volt felújitva, és új kiállítás volt berendezve, ami a régi kiállítást használta fel az időközben kapott gyűjteményekkel együtt.

istoric5Habár 1980-ban a Történelmi Múzeum kiállítása az egyik legmodernebb volt, mára szignifikánsan változtak a közönséggel való kapcsolati- és kiállítási-módszerek. A múzeumban gyakran vannak színház-előadások vagy zene-esték megszervezve, ahol híres művészek vagy amatőrök lépnek fel. Hagyományossá vált A leghosszabb éjszaka, december 22., az 1989-es forradalom évfordulóján. Minden alkalommal művészek, költők, a kultúra szerelmesei készek megosztani emlékeiket az eseményről. A közönségnek Suceava régi történelmével való megismertetése végett az utóbbi években kulturális események voltak megszervezve, közöttük fontos szerepet kapott a Suceava-i Középkori Művészeti Fesztivál, amely először 2006-ban volt megtartva. Utólag, minden évben a Székvárban egy fontos történelmi esemény volt előadva Suceava és Moldova középkori történelméből, szigorú tudományos dokumentációra alapítva: Ştefan cel Mare trónra kenése Moldova uraként, egy áruló bojár fölötti ítélkezés vagy Mihai Viteazul belépése Suceava-ba 1600-ban. A Székvár első írásbeli említésének 620. évfordulóján egy nagyméretű előadás volt megszervezve, ami a Székvár ostromát II. Mohammed által 1476-ban mutatta be. Bukovina és Románia Egyesülésének 90. évfordulóján a román hadsereg bevonulása volt előadva, a suceava-i lakosság ily módon vett tudomást az akkori események átéléséről.

Az „Egy örökségi épület – múzeum a III. évezredben európai finanszírozású projekt egy új szakaszt jelentett a múzeum több mint 100 éves létezésében: az épület teljesen fel volt újítva, a közönségnek szánt terek nagyítva voltak, egy új állandó kiállítás nyílt, a mai követelményeknek megfelelően, az Úri Tanács Terme pedig szignifikánsan javult és egy új vizuális identitást kapott.

Close Search Window
Látogatás Nyitvatartás