casa simion florea marian ext 2
interior sflm (1)
previous arrow
next arrow
casa simion florea marian ext 2
interior sflm (1)
previous arrow
next arrow

Egy 18. századi történelmi emlékmű-házban, a tollal nyert ház-ként ismert épületben berendezett kiállítás 1974 június 22-én volt megnyítva a “Simion Florea Marian” memoriális-dokumentum alap névvel. 1886-tól az élete végéig (1907) ez volt a tudós-pap otthona, a hely ahol megírta művét, ami máig alapvető és utólérhetetlen a román kultúrában.

 

Román népi ornitológia dolgozatáért a Román Akadémia által átutalt Năsturel Herescu díjjal (4000 lej arany) Simion Florea Marian (1847-1907) vásárolt Suceava-ban egy régi, ám tartós és férő házat, a fenyők közötti házat, amit egy csodálatos kert vett körbe, a város központjában, a Sfântul Nicolae templom és a Görög-keleti Főgimnázium mellett, amely gimnáziumban tanárként dolgozott. A lakás, ami 1796-ban volt beírva a Kadasztrális regiszterbe és 1856-ban a város Kadasztrális térképére a 329 szám alá, egyike a kevés 18-ik századi épületeknek, ami még ma is létezik Suceava-ban, Ariton Kapri örmény báró volt tulajdona. A két fiának, Johannak és Georginak hagyott ház sürgős adósságok kifizetése miatt volt eladva. Simion Florea Marian 1886 augusztus 12-én vásárolta meg a házat és 1887-1889 között restaurálta először.

Az épület egy értékes memorialisztikai és dokumentáris gyűjteménynek ad szállást hat szobában (korabeli bútorok, személyes és családi tárgyak, könyvek és folyóiratok, kéziratok, levelek, fényképek, személyes, kulturális, történelmi iratok, stb.), ami feleleveníti Simion Florea Marian, román akadémikus, tanár pap életének és a román nemzet szolgálatában lévő tevékenységének körülményeit. A szerző egyedi, szintetikus dolgozatokat írt, amik máig referenciaértékek a román kultúra számára: Poesii poporale din Bucovina (1869), Cromatica poporului român (1882), Ornitologia poporană română (1883, vol. I-II), Descântece poporane române (1886), Naşterea la români (1892), Nunta la români (1890), Înmormântarea la români (1892), Vrăji, farmece şi desfaceri (1893), Satire poporane române (1893), Tradiţii poporane române din Bucovina (1895), Sărbătorile la români (1898-1901, vol. I-III), Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor (1903), Legendele Maicii Domnului (1904), Hore şi chiuituri din Bucovina (1910, poszthumusz kiadás), Botanica poporană română, vol. I-III (2008-2010, első kiadás). Egyediesen írt a születésről, lakodalomról, temetésről, keresztény és nemkeresztény ünnepekről, mitológiáról, ráolvasásokról, varázslatokról és kuruzslásokról, dojnákról, mesékről, történelmi legendákról és hagyományokról, kromatikáról, ornitológiáról, rovartanról, botanikáról és zoológiáról, számos szak-kutatók generációit befolyásolván.

REGULI ACCES MUZEU:

Conform HG 1.130 – Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 începând cu data de 25 octombrie 2021

(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsurile prezentate nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Stai în legătură cu noi

Close Search Window
Látogatás Nyitvatartás