Bukovina Múzeuma, Suceava

Suceava-ban 1975-ben volt megalapítva a restaurálási tevékenység a Suceava Megyei Múzeum keretén belül létrehozott Restaurálási Laboratóriummal. Már a kezdetektől különböző műhelyekre volt osztva, amik minél szélesebb technikai köröket fedjenek le: szövetek, festmények, fa, kerámia, fémek restaurálása, fizikai és kémiai vizsgálatok, emlékművek konzerválása.

1986-ban a Restaurálási Laboratórium székhelye a Dragoș Voda u. 14. sz. alá költözött, ahol 2007-ig működött, amikor a régi örökségi épület terjedelmes restaurálási munkálatoknak volt alávetve. Emiatt a jelenben a Laboratórium egy új épületben működik, a Bukovinai Falu-Múzeum közelében, az új székhely befejezéséig.

A Helyi Restaurálási-Konzerválási Laboratórium keretén belül működik egy vizsgálati részleg (fizikai, kémiai és biológiai vizsgálatok), illetve öt szak-műhely, ahol kerámia, fa, fém, festmények és szövetek, perspektíva és papír-tárgyak restaurálásában kiképzett szakemberek dolgoznak.

2008 óta a Helyi Restaurálási-Konzerválási Laboratóriumon belül működik az UNESCO-Emlékművek Megfigyelési Osztálya, az egyetlen ilyen jellegű intézmény Romániában a jelen pillanatban. Az itt dolgozó szakemberek ingó és ingatlan örökségi tárgyakban bizonyított felűgyelők és restaurálók.

2010-től kezdődően a Helyi Restaurálási-Konzerválási Laboratórium bevezette az ISO 9001:2008 Mínőségirányítási Szabvány Rendszert, egy eljárás ami hatékonyan ötvözte a restaurálási szabályokat a restaurálási tevékenység jellegzetes üzemeltetési eljárásaival.