VOLUME

 
Carte 74 Constantin Ungureanu

Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine (1774/1812 – 1918)

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2020

Preț: 50 lei

Carte 73 Scris, scriitură, text în Țările Române (secolele XV – XVIII)

Volum îngrijit de Monica Dejan cu cuvânt înainte de Maria Magdalena Szekely

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2020

Preț: 35 lei

Carte 72 Mircea V. Hrișcă

Emoție și spiritualitate

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2020

Preț: 100 lei

Carte 71 Institutul de Arheologie Iași

Die Cucuteni – Kultur und ihre sudlichen Nachbarn, Forschungsgeschichte – Kulturbeziehungen – offene Fragen

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2020

 

Carte 70 Tudor – Cătălin Urcan

Pătrăuți – Geometrii ziditoare

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2020

Preț: 150 lei

Carte 69 Bogdan Petru Niculică,Ștefănița-Mihaela Ungureanu Josef von Gutter

Cel dintâi arheolog al Bucovinei și scrisorile sale către istoricul Franz A. Wickenhauser

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 40 lei

Carte 68 Traian Postolache

Arta Memoriei

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 100 lei

Carte 67 Mircea Ignat

Vestigii de la începutul epocii migrațiilor în zona Sucevei

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 28 lei

Carte 66 Cristina Slavic

Un Erou al Bucovinei: Dimitrie Marmeliuc

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 28 lei

Carte 65 Pagini de Artă Românească, lucrări de pictură din colecția Muzeului National Brukenthal secolele XIX-XX

Coordonator: Dr. Iulia Mesea, Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava

Editura Muzeului Național Brukenthal, Suceava/Sibiu,2019

Preț: 28 lei

Carte 64 Ion Mareș

Siret – „Dealul Ruina”. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului.

Editura Karl A. Romstorfer, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, Suceava, 2019

Preț: 60 lei

carte 63 Ileana Crețu

Istoria Restaurării Broderiei Liturgice secolele XV-XIX

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 70 lei

carte 62 Mihai – Aurelian Căruntu

Suceava Periferiilor – Album

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Pret:100 lei

carte 61 Petru Palamar, Constantin – Emil Ursu

Suceava Sacră

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 50 lei

carte 60 Mihai Aurelian Căruntu

Unirea Bucovinei cu România (1918)

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 20 lei

carte 59 Mihai Aurelian Căruntu

Prăbușirea unei monarhii

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 8 lei

carte 58 Comorile Peleșului Catalog

Coordinatori: Narcis Dorin Ion, Constantin – Emil Ursu Benonia Jitărescu

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 30 lei

carte 57 Ioan Iosep, Liviu Gheorghe Popescu, Constantin-Emil Ursu

Țările Române pe o hartă geopolitică a confiniilor dintre imperiile austriac, rus și otoman de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1785)

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 130 lei

carte 56 Artă și ceremonial la Mesele Regale

Coordonator: Narcis Dorin Ion

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 35 lei

carte 55 Emil Satco, Alis Niculică

Enciclopedia Bucovinei Volumele I – III, Suceava România, 2018

Preț: 150 lei / set

carte 54 Imaginea Divinității în Neolitic  și Eneolitic. Căi de Comunicare

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 75 lei

carte 53 Materiality and identity in pre- and protohistoric Europe

Editors: Senica Țurcanu, Constantin-Emil Ursu, Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 40 lei

Carte 52 Constantin Ungureanu, Călin Pantea

Atlatus Etno-Lingvistic și Confesional al Bucovinei 1774-2002

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 60 lei

Carte 51 Ștefan cel Mare Din istorie în veșnicie – Catalog

Coordonatori: Dr. Ernest Oberlander Târnoveanu, Dr. Constantin – Emil Ursu

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2017

Preț: 90 lei

Carte 50 Sabin Adrian Luca, Adrian Georgescu, Anamaria Tudorie,Florentina Marțiș

Cristian III
Realități cronologice și culturale preistorice dovedite prin cercetările preventive

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2017

Preț: 45 lei

Carte 49 Symbols and Signs As a communication System – In Memory of Gheorghe Dumitroaia

Edited by: Constantin – Emil Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia  Magda Lazarovici, Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2017

Preț: 35 lei

carte 48  

Between Earth And Heaven Symbols And Signs – In Memory Of Henrieta Todorova

Coordonatori: Constantin – Emil Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia  Magda Lazarovici

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 85 lei

carte 47  

Monica Dejan

Seriile medalistice „Les homes illustres du siècle de Louis XIV” și „Les réformateurs de l’Église” ale gravorului Jean Dassier în colecția numismatică a Muzeului Bucovinei din Suceava

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 25 lei

Carte 46 Mugur Andronic

Cercetări Arheologice în Bucovina Așezările din secolele IV-VI de la Todirești, Jud. Suceava,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 30 lei

carte 45 Loredana Axinte

Aspecte privind conservarea unor biserici de lemn din județul Suceava împotriva atacului insectelor dăunătoare

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 85 lei

carte 44 Adela Kovacs

Temple, sanctuare, altare în Neoliticul și Epoca Cuprului din sud-estul Europei / Temples, Sanctuaries, Altars in Neolithic and Copper Age from South-East Europe

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 125 lei

carte 43 Monica Dejan

Elemente Răsăritene In Ținuturile Extracarpatice  (Secolele VI – X),

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015

Preț: 60 lei

carte 42 Sabin Adrian Luca

Living under the gods

Editura: Academiei Române, ”Karl A. Romstorfer” Suceava România, 2015

Preț: 45 lei

carte 41 Bogdan Petru Niculică

Epoca Bronzului În Podișul Sucevei

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015

Preț: 75 lei

Carte 40 Cornelia – Magda Lazarovici, Mircea Babeș

Poienești – Așezări Preistorice

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015

Preț:50 lei

Carte 39 From Symbols to Signs – In memory of Klaus Schmidt

Coordonatori Constantin – Emil Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia – Magda Lazarovici

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015

Preț: 80 lei

Carte 38 Tereza Sinigalia, Petru Palamar, Carmen Cecilia Solomonea

Mănăstirea Dragomirna

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret: 50 lei

Carte 37 Ion Mareș

Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Suceava / The Birth of Saint John the Baptist Church of Suceava

Editura „Karl A. Romstorfer”, 2014

Pret: 15 lei

Carte 36 Florin Hău

Studii de arheologie

Ediție îngrijită de dr. Ion Mareș.

Editura „Karl A. Romstorfer” Suceava, 2014

Pret: 40 lei

Carte 35 Victor Spinei

Proiecții Istoriografice

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret: 50 lei

Carte 34 Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age Communities of South-Eastern Europe

Edited by Constantin-Emil Ursu and Stanislav Țerna,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret: 70 lei

Carte 33 Dragoş Vitencu

Lada cu mărunţişuri

(Ediţie Princeps îngrijită de Aura Brădăţan)

Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2014

Pret: 15 lei

Carte 32 Muzeul Etnografic Hanul Domnesc

Coordonatori Maria Crusninschi, Violeta Enea

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret: 7 lei

Carte 31 Stefan Pavelescu

Viața lui Ciprian Porumbescu, 2013

Pret: 6 lei

Carte 30 Aurel Prepeliuc

Lăzile de zestre din patrimoniul etnografic al Muzeului Bucovinei

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013

Preț: 30 lei

Carte 29 Aura Doina Brădăţan

Fondul memorial-documentar „Simion Florea Marian” din Suceava. Istoric. Contribuţia la cultura română

Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2013

Pret:100 lei

Carte 28 Ioan Iosep, Constantin – Emil Ursu, Simona Maria Palagheanu

Cele dintâi hărți ale Bucovinei – o retrospectivă necesară

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013

Pret: 200 lei

Carte 27 Voica Maria Pușcașu

Mănăstirea Probota – Arheologie si Istorie

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013

Pret: 60 lei

Carte 26 Gabriel Herea

Mesajul Eshatologic al Spațiului Liturgic Creștin

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013

Pret: 100 lei

Carte 25 Dragoş Vitencu

Scrisori de la Dumnezeu

Ediţie princeps (cu facsimile şi fotografii), îngrijită de Aura Brădăţan

Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012

Preț: 30 lei

Carte 24 Mihai – Aurelian Căruntu

Fabrica de Zahăr „Ițcani” S.A.R. (1927-1948)

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret: 20 lei

Carte 23 Ion Mareș

Metalurgia aramei în civilizaţiile eneolitice Precucuteni şi Cucuteni

Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret: 35 lei

Carte 22 Benonia Jităreanu

Documente Voievodale (Secolele XV – XIX)

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret: 40 lei

Carte 21 Cătălin Hriban

Iașii în Secolele XV – XVIII Elemente de topografie istorică

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret: 50 lei

Carte 20 Cornelia – Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici

Ruginoasa – Dealul Drăghici

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret: 60 lei

Carte 19 Paraschiva-Victoria Batariuc

Contribuții mărunte la istoria arhitecturii din ținuturile Suceava și Cernăuți (secolele XIV-XVIII)

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011

Preț: 25 lei

Carte 18 Ioan Iosep, Constantin-Emil Ursu, Simona Palagheanu

Planul Districtului Bucovina în 72 de sectiuni

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011

Pret: 150 lei

Carte 17 Ion Mareș

Biserica Sfântul Nicolae din Suceava / The Saint Nicholas church of Suceava

Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011

Stoc epuizat

Carte 16 Monica Dejan

Muzeul din Suceava – 110 ani în documente și amintiri,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2010

Pret: 6 lei

Carte 15 Simion Florea Marian

Botanica poporană română, vol. II (G-P)

Ediţie critică, princeps, introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan, cu un Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Ioan Opriş

Editura Academiei Române, Suceava, 2010

Stoc epuizat

Carte 14 Simion Florea Marian

Botanica poporană română, vol. III (P- Z)

Ediţie critică, princeps, introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan, cu un Cuvânt înainte de Acad. Dumitru Murariu

Editura Academiei Române, Suceava, 2010

Stoc epuizat

Carte 13 Bucovina Village Museum

Editura  Accent Print, Suceava, 2009

Pret: 10 lei

Carte 12 Paraschiva – Victoria Batariuc, Laura Ursu, Mihai Aurelian Căruntu,  Mugur Andronic

Suceava Între trecut și prezent / between past and present,

Editura Muşatini Suceava, 2009

Preț: 50 lei

Stoc epuizat

Carte 11 Simion Florea Marian

Botanica poporană română, vol. I (A-F)

Ediţie critică, princeps, introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan

Editura Muşatinii, Suceava, 2008

Stoc epuizat

Carte 10 Florica Zaharia

Textile tradiționale din Transilvania – Tehnologie și Estetică

Editura Accent Print, Suceava, 2008

Preț: 50 lei

Stoc epuizat

Carte 9 Paraschiva – Victoria Batariuc

Catalogul colecției Romstorfer: ceramica monumentală

Editura Muşatinii Suceava, 2008

 

Carte 8 Ovidiu Boldura

Pictura murală din nordul Moldovei – modificări estice și restaurare

Editura Accent Print, 2007

Carte 7 Comori arheologice restaurate în Bucovina / Archeological treasures restored in Bucovina

Coordonator Emil-Constantin Ursu

Editura ”Terra Design”, Suceava, 2006

Pret: 28 lei

Stoc epuizat

Carte 6 Mugur Andronic

Poiana o așezare din secolele VIII – IX D. Chr.

Editura ”Istros”, Suceava, 2005

Preț: 6.5 lei

Carte 5 Paraschiva Victoria Batariuc

Mode și veșminte din trecut secolele XV – XVII

Editura Tipografia Lidana, Suceava, 2005

Preț: 10 lei

Carte 4 Valentin Ciucă

Un secol de arte frumoase în Bucovina

Editura Mușatinii, Suceava, 2005

Stoc epuizat

Carte 3 Mugur Andronic

Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creștin

Editura Istros, Suceava, 2005

Stoc epuizat

Carte 2 Ioan Cocuz

Moldova Măriei Sale Ștefan cel Mare si Sfânt

Editura Terra Design, Suceava, 2004

Pret: 75 lei

Carte 1 Paraschiva Victoria Batariuc

Cetatea de Scaun a Sucevei– Monografie

Editura Bucovina Istorică, Suceava, 2004

Pret: 25 lei

Stoc epuizat