VOLUME PERIODICE

p1 Bogdan Petru Niculică,Ștefănița-Mihaela Ungureanu

Josef von Gutter,
Cel dintâi arheolog al Bucovinei și scrisorile sale către istoricul Franz A. Wickenhauser
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 40 lei

p2 Traian Postolache

Arta Memoriei
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 100 lei

p3 Mircea Ignat

Vestigii de la începutul epocii migrațiilor în zona Sucevei
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 28 lei

p4 Cristina Slavic

Un Erou al Bucovinei: Dimitrie Marmeliuc
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 28 lei

p5 Pagini de Artă Românească, lucrări de pictură din colecția Muzeului National Brukenthal secolele XIX-XX

Coordonator: Dr. Iulia Mesea
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, Editura Muzeului Național Brukenthal, Suceava/Sibiu,2019

Preț: 28 lei

p6 Ion Mareș

Siret – „Dealul Ruina”. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului.
Editura Karl A. Romstorfer, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, Suceava, 2019

Preț: 60 lei

p7 Ileana Crețu

Istoria Restaurării Broderiei Liturgice secolele XV-XIX
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 70 lei

p8 Mihai – Aurelian Căruntu

Suceava Periferiilor – Album,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Pret :100 lei

p9 Petru Palamar, Constantin – Emil Ursu

Suceava Sacră,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019

Preț: 50 lei

p10 Mihai Aurelian Căruntu

Unirea Bucovinei cu România (1918)
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 20 lei

p11 Mihai Aurelian Căruntu

Prăbușirea unei monarhii

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 8 lei

p12 Comorile Peleșului

Catalog

Coordinatori: Narcis Dorin Ion, Constantin – Emil Ursu, Benonia Jitărescu
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 30 lei

p13 Ioan Iosep, Liviu Gheorghe Popescu, Constantin-Emil Ursu

Țările Române pe o hartă geopolitică a confiniilor dintre imperiile austriac, rus și otoman de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1785)
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 130 lei

p14 Artă și ceremonial la Mesele Regale

Coordonator: Narcis Dorin Ion
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 35 lei

p15 Emil Satco, Alis Niculică

Enciclopedia Bucovinei Volumele I – III
Suceava, România, 2018

Preț: 150 lei / set

p16 Imaginea Divinității în Neolitic  și Eneolitic. Căi de Comunicare


Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 75 lei

p17 Materiality and identity in pre- and protohistoric Europe

Editors: Senica Țurcanu, Constantin-Emil Ursu,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 40 lei

p18 Constantin Ungureanu, Călin Pantea

Atlatus Etno-Lingvistic și Confesional al Bucovinei 1774-2002
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018

Preț: 60 lei

p19  Ștefan cel Mare Din istorie în veșnicie – Catalog

 Coordonatori: Dr. Ernest Oberlander Târnoveanu, Dr. Constantin – Emil Ursu,

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2017

Preț: 90 lei

p20 Sabin Adrian Luca, Adrian Georgescu, Anamaria Tudorie,Florentina Marțiș

Cristian III
Realități cronologice și culturale preistorice dovedite prin cercetările preventive

Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2017

Preț: 45 lei

p21  Between Earth And Heaven Symbols And Signs – In Memory Of Henrieta Todorova 

Coordonatori: Constantin – Emil Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia  Magda Lazarovici,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 85 lei

 p22  Symbols and Signs As a communication System – In Memory of Gheorghe Dumitroaia

 Edited by: Constantin – Emil Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia  Magda Lazarovici,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2017

Preț: 35 lei

p23 Monica Dejan

Seriile medalistice „Les homes illustres du siècle de Louis XIV” și „Les réformateurs de l’Église” ale gravorului Jean Dassier în colecția numismatică a Muzeului Bucovinei din Suceava,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 25 lei

p24 Mugur Andronic

Cercetări Arheologice în Bucovina Așezările din secolele IV-VI de la Todirești, Jud. Suceava,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 30 lei

 p25  Loredana Axinte

Aspecte privind conservarea unor biserici de lemn din județul Suceava împotriva atacului insectelor dăunătoare,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 85 lei

p26  Adela Kovacs

Temple, sanctuare, altare în Neoliticul și Epoca Cuprului din sud-estul Europei / Temples, Sanctuaries, Altars in Neolithic and Copper Age from South-East Europe,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

Preț: 125 lei

p27 Monica Dejan

Elemente Răsăritene In Ținuturile Extracarpatice  (Secolele VI – X),
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015

Preț: 60 lei

p28 Sabin Adrian Luca

Living under the gods,

Editura: Academiei Române, ”Karl A. Romstorfer”
Suceava, România, 2015

Preț: 45 lei

p29  Bogdan Petru Niculică

Epoca Bronzului În Podișul Sucevei,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015

Preț: 75 lei

p30  Cornelia – Magda Lazarovici, Mircea Babeș

Poienești – Așezări Preistorice,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015

Preț:50 lei

p31  From Symbols to Signs – In memory of Klaus Schmidt

Coordonatori Constantin – Emil Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia – Magda Lazarovici,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015

Preț: 80 lei

p32 Tereza Sinigalia, Petru Palamar, Carmen Cecilia Solomonea

Mănăstirea Dragomirna,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret : 50 lei

p33  Ion Mareș

Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Suceava / The Birth of Saint John the Baptist Church of Suceava,
Editura „Karl A. Romstorfer”, 2014

Pret : 15 lei

p34 Florin Hău

Studii de arheologie,

Ediție îngrijită de dr. Ion Mareș.
Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret : 40 lei

p35 Victor Spinei

Proiecții Istoriografice,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret : 50 lei

p36 Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age Communities of South-Eastern Europe

Edited by Constantin-Emil Ursu and Stanislav Țerna,

Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret : 70 lei

p37 Dragoş Vitencu


Lada cu mărunţişuri

(Ediţie Princeps îngrijită de Aura Brădăţan),
Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2014

Pret : 15 lei

p38 Muzeul Etnografic Hanul Domnesc

 

Coordonatori Maria Crusninschi, Violeta Enea,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014

Pret : 7 lei

lada-zestre Aurel Prepeliuc

Lăzile de zestre din patrimoniul etnografic al Muzeului Bucovinei,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013

Preț : 30 lei

p39 Aura Doina Brădăţan 

Fondul memorial-documentar „Simion Florea Marian” din Suceava. Istoric.
Contribuţia la cultura română,
Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2013

Pret :100 lei

p40 Ioan Iosep, Constantin – Emil Ursu, Simona Maria Palagheanu

Cele dintâi hărți ale Bucovinei – o retrospectivă necesară,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013

Pret : 200 lei

p41  Voica Maria Pușcașu

Mănăstirea Probota – Arheologie si Istorie,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013

Pret : 60 lei

p42  Pr. Gabriel Herea

Mesajul Eshatologic al Spațiului Liturgic Creștin,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013

Pret: 100 lei

scrisori Dragoş Vitencu,

Scrisori de la Dumnezeu,

Ediţie princeps (cu facsimile şi fotografii), îngrijită de Aura Brădăţan, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012

Preț: 30 lei

p44 Stefan Pavelescu

Viața lui Ciprian Porumbescu, 2013

Pret: 6 lei

p45 Mihai – Aurelian Căruntu

Fabrica de Zahăr „Ițcani” S.A.R. (1927-1948),
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret : 20 lei

p46 Benonia Jităreanu

Documente Voievodale (Secolele XV – XIX),
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret : 40 lei

p47 Cătălin Hriban

Iașii în Secolele XV – XVIII
Elemente de topografie istorică,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret : 50 lei

p48 Cornelia – Magda Lazarovici, Gheorghe Lazarovici

Ruginoasa – Dealul Drăghici,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret : 60 lei

p49  Ion Mareș

Metalurgia aramei în civilizaţiile eneolitice Precucuteni şi Cucuteni,
Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012

Pret : 35 lei

p50 Ioan Iosep, Constantin-Emil Ursu, Simona Palagheanu

Planul Districtului Bucovina în 72 de sectiuni,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011

Pret : 150 lei

p51  Paraschiva-Victoria Batariuc

Contribuții mărunte la istoria arhitecturii din ținuturile Suceava și Cernăuți (secolele XIV-XVIII),
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011

Preț: 25 lei

p52  Monica Dejan

Muzeul din Suceava – 110 ani în documente și amintiri,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2010

Pret : 6 lei

nicolae Ion Mareș

Biserica Sfântul Nicolae din Suceava / The Saint Nicholas church of Suceava,

Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011

Nu mai este la vânzare

p53 Simion Florea Marian

Botanica poporană română, vol. II (G-P),

Ediţie critică, princeps,
introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan, cu un Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Ioan Opriş,
Editura Academiei Române, Suceava, 2010

Pret: 150 lei

p54 Simion Florea Marian 

Botanica poporană română, vol. III (P- Z),

Ediţie critică, princeps,
introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan, cu un Cuvânt înainte de Acad. Dumitru Murariu,
Editura Academiei Române, Suceava, 2010

Pret: 150 lei

p55 Bucovina Village Museum
Editura : ”Accent Print”, Suceava, 2009Pret : 10 lei
p56 Dr. Paraschiva – Victoria Batariuc, Laura Ursu, Mihai Aurelian Căruntu,  Mugur Andronic

Suceava
Între trecut și prezent / between past and present,
Editura” Muşatini” Suceava, 2009

Preț: 50 lei

p57 Simion Florea Marian 

Botanica poporană română, vol. I (A-F)

Ediţie critică, princeps,
introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan,
Editura Muşatinii, Suceava, 2008

Preț: 150 lei

p58 Florica Zaharia

Textile tradiționale din Transilvania – Tehnologie și Estetică

Editura: Accent Print, Suceava, 2008

Preț: 50 lei
Stoc indisponibil

p59 Comori arheologice restaurate în Bucovina / Archeological treasures restored in Bucovina 

Coordonator Emil-Constantin Ursu,
Editura ”Terra Design”, Suceava, 2006

Pret : 28 lei

p60 Mugur Andronic

Poiana o așezare din secolele VIII – IX D. Chr.
Editura ”Istros”, Suceava, 2005

Preț: 6.5 lei

p61 Dr. Paraschiva Victoria Batariuc

Mode și veșminte din trecut secolele XV – XVII,

Editura: Tipografia Lidana, Suceava, 2005

Preț: 10 lei

p62 Dr. Paraschiva Victoria Batariuc

Cetatea de Scaun a SuceveiMonografie,
Editura: Bucovina Istorică, Suceava, 2004

Pret : 25 lei

p63 Ioan Cocuz

Moldova Măriei Sale
Ștefan cel Mare si Sfânt,
Editura ”Terra Design”, Suceava, 2004

Pret : 75 lei

arte-frumoase Valentin Ciucă

Un secol de arte frumoase în Bucovina
Editura: Mușatinii, Suceava, 2005

Nu mai este la vânzare