BOGDAN PETRU NICULICĂ
ȘTEFĂNIȚA-MIHAELA UNGIREANU-JOSEF VON GUTTER, CEL DINTÂI ARHEOLOG AL BUCOVINEI ȘI SCRISORILE SALE CĂTRE ISTORICUL FRANZ A. WICKENHAUSER
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Preț: 40 Lei
  Bucovina Museum
INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHIC ART BUCOVINA-THE 3rd MILLENNIUM the 16th edition
Suceava, 2019
Preț; 24,78 Lei
  MIRCEA IGNAT
VESTIGII DE LA ÎNCEPUTUL EPOCII MIGRAȚIILOR ÎN ZONA SUCEVEI
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Preț: 28 Lei
  CRISTINA SLAVIC
UN EROU AL BUCOVINEI: DIMITRIE MARMELIUC
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Preț; 28 Lei
  MUZEUL NAȚIONAL BRUKENTHAL, MUZEUL BUCOVINEI
Pagini DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ, LUCRĂRI DE PICTURE DIN COLECȚIA MUZEULUI NATIONAL BRUKENTHAL-SECOLELE XIX-XX
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, Editura Muzeului Național Brukenthal, Suceava/Sibiu2019
Preț: 28 Lei
  ION MAREȘ
Siret – „Dealul Ruina”. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului.
Editura „Karl A. Romstorfer”, Editura „Istros”, Suceava, 2019, 460 p.
Preț; 60 Lei
  Ileana Crețu
ISTORIA RESTAURĂRII BRODERIEI LITURGICE secolele XV-XIX
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Preț: 70 Lei
  ACADEMIA ROMÂNĂ-FILIALA IAȘI, INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE, MUZEUL BUCOVINEI
ARHEOLOGIA MOLDOVEI XLII
Editura Academiei Române/Editura “Karl A. Romstorfer”, Bucurtești/Suceava, 2019
Preț; 50 Lei
  Traian Postolache
ARTA MEMORIEI
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Preț: 100 Lei
  Comorile Peleșului
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț; 20,47 Lei
  Ioan Iosep, Liviu Gheorghe Popescu, Constantin-Emil Ursu
Țările Române pe o hartă geopolitică a confiniilor dintre imperiile austriac, rus și otoman de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1785)
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: 130 Lei
 carte 1 Artă și ceremonial la Mesele Regale,
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț; 30,97 Lei
  Academia Română – Filiala Iași
Institutul de Arheologie
Muzeul Bucovinei
Arheologia Moldovei XLI
Ed. Academiei Române
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: 35 Lei
 publicatie 1-pag 1 SIMPOZIONUL INTERNATIONAL
Imaginea Divinitatii in Neolitic  si Eneolitic
Suceava, Romania, 2018
Preț: 75 Lei
  Emil Satco, Alis Niculică
Enciclopedia Bucovinei ** G-O
Suceava, România, 2018
Preț: 50 Lei
  Emil Satco, Alis Niculică
Enciclopedia Bucovinei *** P-Z
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: – 50 Lei
  Emil Satco, Alis Niculică
Enciclopedia Bucovinei * A-F
Suceava, România, 2018
Preț: – 50 Lei
  Senica Țurcanu, Constantin-Emil Ursu
Materiality and identity in pre and protohistoric Europe
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: 40 Lei
  Constantin Ungureanu, Călin Pantea
ATLATUS ETNO-LINGVISTIC ȘI CONFESIONAL AL BUCOVINEI 1774-2002
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: 60 Lei
Academia Română – Filiala Iași
Institutul de arheologie
Muzeul Bucovinei
Arheologia Moldovei XXXIX
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: – 65 Lei
Academia Română – Filiala Iași
Institutul de arheologie
Muzeul Bucovinei
BETWEEN EARTH AND HEAVEN SYMBOLS AND SIGNS – In memory of Henrieta Todorova
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: – 85 Lei
Muzeul Bucovinei
INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHIC ART BUCOVINA THE 3rd MILLENNIUM – 13th edition
Suceava, România, 2016
 17051002 1 Monica Dejan
Seriile medalistice „Les homes illustres du siècle de Louis XIV” și „Les réformateurs de l’Église” ale gravorului Jean Dassier în colecția numismatică a Muzeului Bucovinei din Suceava
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016
Preț: 25 Lei
 17051002 1 Cetatea de Scaun a Sucevei
seria Turist în Bucovina
Preț: 5 Lei
 17051002 1 Loredana Axinte
Aspecte privind conservarea unor biserici de lemn din județul Suceava împotriva atacului insectelor dăunătoare
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016
Preț: 85 Lei
 17051002 1 Eugenia Sidoriuc
Temple, sanctuare, altare în Neoliticul și Epoca Cuprului din sud-estul Europei / Temples, Sanctuaries, Altars in Neolithic and Copper Age from South-East Europe
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016
Preț: 125 Lei
 17051002 1 Mugur Andronic
Așezările din secolele IV-VI de la Todirești, Jud. Suceava
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016
Preț: 30 Lei
 133500 1  RESTAURARE ȘI RESTAURATORI – 40 de ani de la înființarea Laboratorului Zonal de Conservare – Restaurare
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
 17051002 1 Monica Dejan
ELEMENTE RĂSĂRITENE IN ȚINUTURILE EXTRACARPATICE ( SECOLELE VI – X )
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
Preț: 60 Lei
 17051002 1 Muzeul Bucovinei
Living under the gods
Suceava, România, 2015
Preț: 45 Lei
 17051002 1 Bogdan Petru Niculică
EPOCA BRONZULUI ÎN PODIȘUL SUCEVEI
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
Preț: 75 Lei
 17051002 1 Academia Română – Filiala Iași
Institutul de arheologie
Muzeul Bucovinei
ARHEOLOGIA MOLDOVEI XXXVIII
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
Preț: 50 Lei
 17051002 1 Cornelia – Magda Lazarovici, Mircea Babeș
POIENEȘTI – AȘEZĂRI PREISTORICE
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
Preț:50 Lei
  The Museum of Bucovina
International Salon of Photographic Art Bucovina the 3rd Milenium the 12th edition
Suceava, România, 2015
 17051002 1 Constantin – Emil Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia – Magda Lazarovici
From Symbols to Signs – In memory of Klaus Schmidt
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
Preț: 80 Lei
 15110901 01 Tereza Sinigalia, Petru Palamar, Carmen Cecilia Solomonea
Mănăstirea Dragomirna
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
Pret : 50 Lei
 folclor-calafindesti Simion Florea Marian
Folclor din Calafindeşti
ediţie îngrijită de Aura Brădăţan,
Editura Biblioteca „Mioriţa”, Câmpulung Moldovenesc, 2015, 300 p.
 viata-lui-cp Ştefan Pavelescu 
Viaţa lui Ciprian Porumbescu,
ediţie îngrijită de Aura Brădăţan,
Editura Accent Print, Suceava, 2013, 50 p.
 05110909 1 Fondator: Grigore Foit
SUCEAVA – Anuarul Muzeului Bucovinei
Editura Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 2014
Pret : 35 Lei
 05110902 1 Florin Hău
Studii de arheologie, ediție îngrijită de dr. Ion Mareș.
Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014, 300 p.
Pret : 40 Lei
 05110901 1 The Museum of Bucovina
International Salon of Photographic Art Bucovina – The 3rd Millenium – the 11th edition
Tipografia Prodcom, Suceava, 2014
 04110901 1 Ion Mareș
Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Suceava / The Birth of Saint John the Baptist Church of Suceava.
Editura „Karl A. Romstorfer”, 2014, 178 p
Pret : 15 Lei
 10090910 Fondator Acad. Mircea Petrescu – Dimbovita
Arheologia Moldovei XXXVII
Editura Academiei Române 2014
Pret : 50 Lei
 05110907 1 Edited by Constantin-Emil Ursu and Stanislav Țerna
Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
Pret : 70 Lei
 10090903 Dragoş Vitencu,
Lada cu mărunţişuri (literatură de sertar – poezii, proză memorialistică, perioada 1945-1981),
ediţie princeps îngrijită de Aura Brădăţan,
Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2014, 174 p. (cu facsimile). 
Pret : 15 Lei
 10090903 1 Victor Spinei
Proiecții Istoriografice
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
Pret : 50 Lei
 10090902 Maria Crusninschi, Violeta Enea
Muzeul Etnografic Hanul Domnesc
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
Pret : 10 Lei
 ciprian-porumbesc Dragoş Vitencu
Viaţa lui Ciprian Porumbescu
ediţie după manuscris îngrijită de Aura Brădăţan, Muzeul Brăilei,
Editura Istros, Brăila, 2014, 150 p.
 anuar-2014 Aura Brădăţan
Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei – Bibliografie (vol. I-XL; 1969-2013)
Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2014, 114 p.
 16070907 Ioan Iosep, Constantin – Emil Ursu, Simona Maria Palagheanu
Cele dintâi hărti ale Bucovinei – o retrospectiva necesară
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Pret : 200 Lei
 16070902 Voica Maria Pușcașu
Mănăstirea Probota – Arheologie si Istorie
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Pret : 60 Lei
 122012 The Photographer Artists Union from Bucovina
International Salon of Photographic Art Bucovina the 3rd Millennium
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Pret : 28 Lei
 Suceava Periferiilor - Album Mihai – Aurelian Căruntu
Suceava Periferiilor – Pierdută, uitată, necunoscută
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Pret : 100 Lei
 Fondul Aura Doina Brădăţan 
Fondul memorial-documentar „Simion Florea Marian” din Suceava. Istoric.
Contribuţia la cultura română,
Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2013, 810 p. (cu facsimile şi fotografii)
Pret : 100 Lei
 121105 Aurel Prepeliuc
Lăzile de zestre din patrimoniul etnografic al Muzeului Bucovinei
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Preț : 30 Lei
  Stefan Pavelescu
Viața lui Ciprian Porumbescu,  2013
Pret: 6 Lei
 MESAJUL ESHATOLOGIC AL SPATIULUI LITURGIC CRESTIN pr. Gabriel Herea
Mesajul Eshatologic al Spațiului Creștin
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Pret: 100 Lei
 fedea746cd0ecb257a1249d3a2a80bb1 XL G. Bals
Bisericile lui Ștefan Cel Mare
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 40 Lei
 Fabrica de Zahar Itcani Mihai – Aurelian Căruntu
Fabrica de Zahăr „Ițcani” S.A.R. (1927-1948)
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 20 Lei
  Benonia Jităreanu
Documente Voievodale
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 40 Lei
  Dragoş Vitencu
Scrisori de la Dumnezeu, ediţie princeps (cu facsimile şi fotografii), îngrijită de Aura Brădăţan.
Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2012, 418 p.
Pret : 30 Lei
 121453 Bucovina – călător într-o lume care mai exista
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 30 Lei
 fac9770ae986695c80dfb6c58f312f32 XL Cătălin Hriban
Iasii in Secolele XV – XVIII
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 50 Lei
 269b36e876e375e05083f78293992209 XL Cornelia – Magda Lazarovici / Gheorghe Lazarovici
Ruginoasa – Dealul Drăghici
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 60 Lei
 121924 The Photographer Artists Union from Bucovina
International Salon of Photographic Art Bucovina the 3rd Millennium the 4th edition – 2006 – Suceava – România
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 29,43 Lei
 d0d354668f69293e040aa69de3140c78 L Ion Mareș
Metalurgia aramei în civilizaţiile eneolitice Precucuteni şi Cucuteni
Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012, 612 p.
Pret : 35 Lei
 17051002 1 Paraschiva-Victoria Batariuc
Contribuții mărunte la istoria arhitecturii din ținuturile Suceava și Cernăuți (secolele XIV-XVIII)
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011
Preț: 52 Lei
  Ioan Iosep / Constantin-Emil Ursu / Simona Palagheanu
Planul Districtului Bucovina în 72 de sectiuni
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011
Pret : 150 Lei
  Ion Mareș
Biserica Sfântul Nicolae din Suceava / The Saint Nicholas church of Suceava
Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011, 260 p.
Pret : 25 Lei
 121602 Complexul Muzeal Bucovina Suceava
Monica Dejan
Muzeul din Suceava – 110 ani în documente și amintiri
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2010
Pret : 6 Lei
 botanica-1 Simion Florea Marian, Botanica poporană română, vol. I (A-F)
ediţie critică, princeps,
introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan,
Editura Muşatinii, Suceava, 2008, 700 p. A4
 botanica-2 Simion Florea Marian, Botanica poporană română, vol. II (G-P)
ediţie critică, princeps,
introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan, cu un Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Ioan Opriş,
Editura Academiei Române, Suceava, 2010, 712 p. A4
Pret per volum : 150 Lei
  Nicolae Labiş
Puiul de cerb, ediţie îngrijită, postfaţă de Aura Brădăţan,
Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 2008, 72 p.; (ediţia a II-a 2010; ediţia a III-a 2013)
Pret: 3,5 Lei
 BOTANICA POPORANA ROMÂNA, vol. III (P-Z) Simion Florea Marian, Botanica poporană română, vol. III (P-Z),
ediţie critică, princeps,
introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit (cu facsimile şi fotografii), indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan, cu un Cuvânt înainte de Acad. Dumitru Murariu,
Editura Academiei Române, Suceava, 2010, 742 p. A4
Pret per volum : 150 Lei
 10090901 Violeta Enea, Aurel Palamar
Bucovina Village Museum
Editura : ”Accent Print”, Suceava, 2009
Pret : 10 Lei
 Ion Mareș, Cucuteni culture, 2009, coperta 1 Ion Mareș
Cucuteni culture – art and religion / Kultura Cucuteni – sztuka i religia (editor coordonator Ion Mareș)
Editura „Accent Print”, Suceava, 2009, 180 p.
 17051002 1 Ion Mareș
Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi) din Suceava – prima catedrală mitropolitană a Moldovei / The Saint George (Mirăuţi) Church of Suceava – the first metropolitan cathedral of Moldavia.
Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 2009, 262 p.
Preț: 32 Lei
 Ion Mareș, Cucuteni culture, 2008, coperta 1 Ion Mareș
Cucuteni culture – art and religion / Kultura Cucuteni – sztuka i religia (editor coordonator Ion Mareș)
Editura Lidana, Suceava, 2008, 100 p.
 17051002 1 Complexul Muzeal Bucovina Suceava
Suceava între trecut și prezent /Suceava between past and present
Editura” Muşatini” Suceava, 2008
Preț: 50 Lei
  Dragoş Vitencu
Cernăuţiul meu, ediţie princeps, cu facsimile şi fotografii, îngrijită de Aura Brădăţan,
Editura Accent Print, Suceava, 2008, 150 p.
Pret : 10 Lei
 Ion Mareș, Europa necunoscută, coperta 1 Ion Mareș
Europa necunoscută – comori din Bucovina / Unbekanntes Europa – Schätze aus der Bukowina (editor coordonator Ion Mareș)
Editura Lidana, Suceava, 2007, 300 p.
  Aura Brădăţan
Casa memorială „Simion Florea Marian”, catalog
Editura Lidana, Suceava, 2007, 60 p.
Pret : 6 Lei
  Simion Florea Marian
Poesii poporale din Bucovina.
Balade române culese şi corese de …, reeditată în facsimil la centenar de Aura Brădăţan,
Editura Lidana, 2007, și ediția a III-a,
Editura Accent Print, 2018, Suceava, 112 p.
 Ion Mareș, Cucuteni culture, 2006, coperta 1 Ion Mareș
Cucuteni culture
Editura „Accent Print”, Suceava, 2006, 50 p.
  Emil-Constantin Ursu (coord.)
Comori arheologice restaurate în Bucovina / Archaeological treasures restored in Bucovina
Editura ”Terra Design”, Suceava 2006
Pret : 28 Lei
 17051002 1 Mugur Andronic
Poiana o așezare din secolele VIII – IX D. Chr.
Editura ”Istros”, Suceava, 2005
Preț: 6.5 Lei
 17051002 1 Complexul Muzeal Bucovina Suceava
Mode și veșminte din trecut secolele XV – XVII
2005
Preț: 10 Lei
  Dr. Paraschiva Victoria Batariuc
Cetatea de Scaun a Sucevei
2004
Pret : 25 Lei
  Ioan Cocuz
Moldova Mariei-Sale Ștefan cel Mare si Sfânt
Editura ”Tera Design”, Suceava,  2004
Pret : 75 Lei
Ion Mareș, Metalurgia aramei, 2002, coperta 1 Ion Mareș
Metalurgia aramei în neo-eneoliticul României / The metallurgy of copper in the Romanian Neo-Eneolithic.
Editura „Bucovina istorică”, Suceava, 2002, 502 p.
Preț: 32 lei