BOGDAN PETRU NICULICĂ
Bucovina Museum
ȘTEFĂNIȚA-MIHAELA UNGIREANU-JOSEF VON GUTTER, CEL DINTÂI ARHEOLOG AL BUCOVINEI ȘI SCRISORILE SALE CĂTRE ISTORICUL FRANZ A. WICKENHAUSER
INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHIC ART BUCOVINA-THE 3rd MILLENNIUM the 16th edition
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Suceava, 2019
Preț: 40 Lei
 Preț; 24,78 Lei
MIRCEA IGNAT
CRISTINA SLAVIC
VESTIGII DE LA ÎNCEPUTUL EPOCII MIGRAȚIILOR ÎN ZONA SUCEVEI
UN EROU AL BUCOVINEI: DIMITRIE MARMELIUC
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Preț: 28 Lei
 Preț; 28 Lei
MUZEUL NAȚIONAL BRUKENTHAL, MUZEUL BUCOVINEI
ION MAREȘ
Pagini DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ, LUCRĂRI DE PICTURE DIN COLECȚIA MUZEULUI NATIONAL BRUKENTHAL-SECOLELE XIX-XX
SIRET-“DEALUL RUINA”. AȘEZAREA FORTIFICATĂ DIN EPOCA TIMPURIE A FIERULUI
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, Editura Muzeului Național Brukenthal, Suceava/Sibiu2019
Editura “Karl A. Romstorfer”, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, Suceava, 2019
Preț: 28 Lei
 Preț; 60 Lei
Ileana Crețu
 ACADEMIA ROMÂNĂ-FILIALA IAȘI, INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE, MUZEUL BUCOVINEI
ISTORIA RESTAURĂRII BRODERIEI LITURGICE secolele XV-XIX
ARHEOLOGIA MOLDOVEI XLII
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Editura Academiei Române/Editura “Karl A. Romstorfer”, Bucurtești/Suceava, 2019
Preț: 70 Lei
 Preț; 50 Lei
 Traian Postolache
ARTA MEMORIEI
Comorile Peleșului
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2019
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: 100 Lei
 Preț; 20,47 Lei
Ioan Iosep, Liviu Gheorghe Popescu, Constantin-Emil Ursu
 carte 1
Țările Române pe o hartă geopolitică a confiniilor dintre imperiile austriac, rus și otoman de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1785) 
 Artă și ceremonial la Mesele Regale,
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Editura “Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: 130 Lei
 Preț; 30,97 Lei
Academia Română – Filiala Iași
Institutul de Arheologie
Muzeul Bucovinei
 
publicatie 1-pag 1
Arheologia Moldovei XLI
SIMPOZIONUL INTERNATIONAL
Imaginea Divinitatii in Neolitic  si Eneolitic
Ed. Academiei Române
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
 Suceava, Romania, 2018
Preț: 35 Lei
 Preț: 75 Lei
Emil Satco, Alis Niculică
 
Emil Satco, Alis Niculică
Enciclopedia Bucovinei ** G-O
Enciclopedia Bucovinei *** P-Z
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Suceava, România, 2018
Preț: 50 Lei
Preț: – 50 Lei
Emil Satco, Alis Niculică
 
Senica Țurcanu, Constantin-Emil Ursu
Enciclopedia Bucovinei * A-F
Materiality and identity in pre and protohistoric Europe
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Suceava, România, 2018
Preț: – 50 Lei
Preț: 40 Lei
Constantin Ungureanu, Călin Pantea
 screenshot--2018-01-15-11-20-09-827
Muzeul Bucovinei
ATLATUS ETNO-LINGVISTIC ȘI CONFESIONAL AL BUCOVINEI 1774-2002
INTERNATIONAL SALON OF PHOTOGRAPHIC ART BUCOVINA THE 3rd MILLENNIUM – 13th edition
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Suceava, România, 2016
Preț: 60 Lei
Preț: Stoc epuizat
screenshot--2018-01-15-10-56-16-686
Academia Română – Filiala Iași
Institutul de arheologie
Muzeul Bucovinei
 screenshot--2018-01-15-11-01-51-868
Academia Română – Filiala Iași
Institutul de arheologie
Muzeul Bucovinei
Arheologia Moldovei XXXIX BETWEEN EARTH AND HEAVEN SYMBOLS AND SIGNS – In memory of Henrieta Todorova
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2018
Preț: – 65 Lei
Preț: – 85 Lei
17051002 1
Monica Dejan
 17051002 1
Seriile medalistice „Les homes illustres du siècle de Louis XIV” și „Les réformateurs de l’Église” ale gravorului Jean Dassier în colecția numismatică a Muzeului Bucovinei din Suceava
Cetatea de Scaun a Sucevei
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016
 seria Turist în Bucovina
Preț: 25 Lei
 Preț: 5 Lei
17051002 1
Loredana Axinte
17051002 1
Eugenia Sidoriuc
Aspecte privind conservarea unor biserici de lemn din județul Suceava împotriva atacului insectelor dăunătoare
Temple, sanctuare, altare în Neoliticul și Epoca Cuprului din sud-estul Europei / Temples, Sanctuaries, Altars in Neolithic and Copper Age from South-East Europe
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016

 
Preț: 85 Lei
Preț: 125 Lei
17051002 1
Mugur Andronic
133500 1
Așezările din secolele IV-VI de la Todirești, Jud. Suceava
RESTAURARE ȘI RESTAURATORI – 40 de ani de la înființarea Laboratorului Zonal de Conservare – Restaurare
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2016
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
Preț: 30 Lei
 Pret: Stoc epuizat
       
17051002 1
Monica Dejan
17051002 1
Muzeul Bucovinei
ELEMENTE RĂSĂRITENE IN ȚINUTURILE EXTRACARPATICE ( SECOLELE VI – X )
Living under the gods
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
 
Suceava, România, 2015
Preț: 60 Lei
Preț: 45 Lei
17051002 1
Bogdan Petru Niculică
17051002 1
Academia Română – Filiala Iași
Institutul de arheologie
Muzeul Bucovinei
EPOCA BRONZULUI ÎN PODIȘUL SUCEVEI
ARHEOLOGIA MOLDOVEI XXXVIII
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
 
 
Preț: 75 Lei
Preț: 50 Lei
17051002 1
Cornelia – Magda Lazarovici, Mircea Babeș
The Museum of Bucovina
POIENEȘTI – AȘEZĂRI PREISTORICE
International Salon of Photographic Art Bucovina the 3rd Milenium the 12th edition
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
 
Suceava, România, 2015
Preț:50 Lei
 Preț: Stoc epuizat
17051002 1
Constantin – Emil Ursu, Adrian Poruciuc, Cornelia – Magda Lazarovici
15110901 01
Tereza Sinigalia, Petru Palamar, Carmen Cecilia Solomonea
From Symbols to Signs – In memory of Klaus Schmidt
Mănăstirea Dragomirna
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2015
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
 
 
 Preț: 80 Lei
Pret : 50 Lei
05110909 1
Fondator: Grigore Foit
05110902 1
Florin Hău
SUCEAVA – Anuarul Muzeului Bucovinei
Studii de Arheologie
Editura Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 2014
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
 
Pret : 35 Lei
Pret : 40 Lei
05110901 1
The Museum of Bucovina
04110901 1
Ion Mareș
International Salon of Photographic Art Bucovina – The 3rd Millenium – the 11th edition
Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Suceava
Tipografia Prodcom, Suceava, 2014
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
 
 Preț: Stoc epuizat
Pret : 15 Lei
10090910
Fondator Acad. Mircea Petrescu – Dimbovita
05110907 1
Edited by Constantin-Emil Ursu and Stanislav Țerna
Arheologia Moldovei XXXVII
Anthropomorphism and symbolic behaviour in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe
Editura Academiei Române 2014
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
 
Pret : 50 Lei
Pret : 70 Lei
10090903
Dragoș Vitencu
10090903 1
Victor Spinei
Lada cu mărunțișuri
Ediție princeps îngrijită de Aura Brădățan
Proiecții Istoriografice
Editura : ”Accent Print”, Suceava, 2014
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
Pret : 15 Lei
Pret : 50 Lei
10090901
Violeta Enea, Aurel Palamar
10090902
Maria Crusninschi, Violeta Enea
Bucovina Village Museum
Muzeul Etnografic Hanul Domnesc
Editura : ”Accent Print”, Suceava, 2009
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2014
Pret : 10 Lei
Pret : 10 Lei
16070907
Ioan Iosep, Constantin – Emil Ursu, Simona Maria Palagheanu
16070902
Voica Maria Pușcașu
Cele dintâi hărti ale Bucovinei – o retrospectiva necesară
Mănăstirea Probota – Arheologie si Istorie
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Pret : 200 Lei
Pret : 60 Lei
122012
The Photographer Artists Union from Bucovina
Suceava Periferiilor - Album
Mihai – Aurelian Căruntu
International Salon of Photographic Art Bucovina the 3rd Millennium
Suceava Periferiilor – Pierdută, uitată, necunoscută
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Pret : 28 Lei
Pret : 100 Lei
121703
Nicolae Cârlan
Fondul
Aura Bradațan
Documentar memorialistic
Fondul memorial-documentar „Simion Florea Marian” din Suceava. Istoric. Contribuția la cultura română
2015
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Pret : 6 Lei
Pret : 100 Lei
121105
Aurel Prepeliuc
Stefan Pavelescu
Lăzile de zestre din patrimoniul etnografic al Muzeului Bucovinei
Viața lui Ciprian Porumbescu
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
 2013
Preț : 30 Lei
Pret: 6 Lei
MESAJUL ESHATOLOGIC AL SPATIULUI LITURGIC CRESTIN
pr. Gabriel Herea
fedea746cd0ecb257a1249d3a2a80bb1 XL
G. Bals
Mesajul Eshatologic al Spațiului Creștin
Bisericile lui Ștefan Cel Mare
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2013
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret: 100 Lei
Pret : 40 Lei
Fabrica de Zahar Itcani
Mihai – Aurelian Căruntu
Benonia Jităreanu
Fabrica de Zahăr „Ițcani” S.A.R. (1927-1948)
Documente Voievodale
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 20 Lei
Pret : 40 Lei
Dragoș VITENCU
121453
Scrisori de la Dumnezeu
Bucovina – călător într-o lume care mai exista
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 30 Lei
Pret : 30 Lei
fac9770ae986695c80dfb6c58f312f32 XL
Cătălin Hriban
269b36e876e375e05083f78293992209 XL
Cornelia – Magda Lazarovici / Gheorghe Lazarovici
Iasii in Secolele XV – XVIII
Ruginoasa – Dealul Drăghici
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 50 Lei
Pret : 60 Lei
121924
The Photographer Artists Union from Bucovina
 d0d354668f69293e040aa69de3140c78 L  Ion Mareș
International Salon of Photographic Art Bucovina the 3rd Millennium the 4th edition – 2006 – Suceava – România
 Metalurgia Aramei în civilizațiile precucuteni și cucuteni
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2012
Pret : 29,43 Lei
 Pret : 35 Lei
17051002 1
Paraschiva-Victoria Batariuc
Ioan Iosep / Constantin-Emil Ursu / Simona Palagheanu
Contribuții mărunte la istoria arhitecturii din ținuturile Suceava și Cernăuți (secolele XIV-XVIII)
Planul Districtului Bucovina în 72 de sectiuni
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011
 
Preț: 52 Lei
Pret : 150 Lei
Ion Mareș
121602
Complexul Muzeal Bucovina Suceava
Monica Dejan
Biserica „Sfântul Nicolae”
Muzeul din Suceava – 110 ani în documente și amintiri
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2011
Editura ”Karl A. Romstorfer”, Suceava, 2010
Pret : 25 Lei
Pret : 6 Lei
Nicolae Labiș
BOTANICA POPORANA ROMÂNA, vol. III (P-Z)
Simion Florea Marian
Puiul de Cerb
Botanica Poporană Română, volumele I – III
Editura : Universității din Suceava, Suceava, 2008, 72 p.; editia a II-a / Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2010, 72 p.
Editura : Academiei Române, Suceava, 2010, 742 p. A4
Pret: 3,5 Lei
Pret per volum : 150 Lei
17051002 1
Complexul Muzeal Bucovina Suceava
17051002 1
Ion Mareș
Suceava între trecut și prezent /Suceava between past and present
Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava – prima catedrală mitropolitană a Moldovei
Editura” Muşatini” Suceava, 2008
Editura ”Universității Suceava”, Suceava, 2009
 
 
Preț: 50 Lei
Preț: 32 Lei
Dragoș Vitencu
Aura Bradațan
Cernăuțiul meu
Casa Memorială „Simion Florea Marian”
Editura ”Accent Print”, Suceava, 2008, 150 p., cu facsimile si fotografii color
Editura ”Lidana”, Suceava, 2007, 60 p.
Pret : 10 Lei
Pret : 6 Lei
Simeon Florea Marian
Poesii Poporale din Bucovina. Balade Române, Culese si Corese de Simeon Fl. Marian.
.
Editura ”Lidana”, Suceava, 2007, 112 p.
Poesii Poporale din Bucovina. Balade Române, Culese si Corese de Simeon Fl. Marian.
Emil-Constantin Ursu (coord.)
Dr. Paraschiva Victoria Batariuc
Comori arheologice restaurate în Bucovina / Archaeological treasures restored in Bucovina
Cetatea de Scaun a Sucevei
Editura ”Terra Design”, Suceava 2006
2004
 

Pret : 28 Lei
Pret : 25 Lei
17051002 1
Mugur Andronic
17051002 1
Complexul Muzeal Bucovina Suceava
Poiana o așezare din secolele VIII – IX D. Chr.
Mode și veșminte din trecut secolele XV – XVII
Editura ”Istros”, Suceava, 2005
2005
 
Preț: 6.5 Lei
Preț: 10 Lei
Ioan Cocuz
Moldova Mariei-Sale Ștefan cel Mare si Sfânt
Editura ”Tera Design”, Suceava,  2004
Pret : 75 Lei