Amenajată într-o clădire monument istoric de secol XVIII, supranumită casa câştigată cu condeiul, a fost deschisă publicului la 22 iunie 1974, sub numele de Fondul memorial-documentar „Simion Florea Marian”. A constituit căminul preotului cărturar din anul 1886 şi până la sfârşitul vieţii (1907), locul unde şi-a scris opera, rămasă până astăzi fundamentală şi neegalată în cultura română.

            Cu banii din premiul Năsturel Herescu (4000 lei aur) acordat de Academia Română pentru lucrarea Ornitologia poporană română, Simion Florea Marian (1847-1907) şi-a cumpărat în Suceava o casă veche, dar trainică şi încăpătoare, casa dintre brazi, înconjurată de o minunată grădină, în centrul oraşului, lângă Biserica Sfântul Nicolae şi Gimnaziul superior greco-oriental, unde era profesor. Locuinţa, înscrisă în Registrul cadastral în 1796 şi pe Harta cadastrală a oraşului din 1856 la numărul 329, este una dintre puţinele construcţii din secolul al XVIII-lea care mai există astăzi în Suceava, fostă proprietate a baronului armean Ariton Kapri. Lăsată moştenire celor doi fii, Johan şi Georgi, a fost scoasă la vânzare pentru plata unor datorii urgente, cumpărată de Simion Florea Marian la 12 august 1886 şi restaurată prima dată în perioada 1887-1889.

                Clădirea adăposteşte o valoroasă colecţie memorialistică şi documentară, dispusă în şase încăperi (mobilier de epocă, obiecte personale şi de familie, cărţi şi periodice, manuscrise, corespondenţă, fotografii, documente personale, culturale, istorice etc.), reconstituind atmosfera de viaţă şi de activitate creatoare în slujba culturii neamului românesc a preotului profesor Simion Florea Marian, membru al Academiei Române, care a scris lucrări unice, opere de sinteză rămase până astăzi puncte de referinţă în cultura română: Poesii poporale din Bucovina (1869), Cromatica poporului român (1882), Ornitologia poporană română (1883, vol. I-II), Descântece poporane române (1886), Naşterea la români (1892), Nunta la români (1890), Înmormântarea la români (1892), Vrăji, farmece şi desfaceri (1893), Satire poporane române (1893), Tradiţii poporane române din Bucovina (1895), Sărbătorile la români (1898-1901, vol. I-III), Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile românilor (1903), Legendele Maicii Domnului (1904), Hore şi chiuituri din Bucovina (1910, ediţie postumă), Botanica poporană română, vol. I-III (2008-2010, ediţie princeps), scriind ca nimeni altul despre naştere, nuntă, înmormântare, sărbători creştine şi necreştine, mitologie, descântece, vrăji şi farmece, doine, basme, legende şi tradiţii istorice, cromatică, ornitologie, entomologie, botanică şi zoologie, influenţând generaţii de cercetători în domeniu. (dr. Aura Brădăţan)


Program cu publicul

REGULI ACCES MUZEU:

Conform HG 1.130 – Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 începând cu data de 25 octombrie 2021

(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsurile prezentate nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Luni – Vineri: 10-14

Accesul cercetătorilor la fondurile documentare se face în baza unei cereri aprobate de conducerea Muzeului Național al Bucovinei, iar solicitările vor fi transmise online – email: memoriale@muzeulbucovinei.ro sau prin telefon – 0755.134.356.

Tarife – adulți

– elevi, studenți cu legitimații valabile

– pensionari

6 lei/pers.

1,5 lei/pers.

3 lei/ pers.

Intrare gratuită pentru:
persoane cu handicap fizic grav
copiii din centrele de plasament
veterani de razboi
lucrători actuali și pensionari din rețeaua muzeala
Reducere 50% pentru: pensionari
Spațiile folosite pentru expoziții și manifestări culturale se pun la dispoziție în mod gratuit

EVENIMENT EDITORIAL

Au apărut, în condiţii grafice de excepţie, următoarele volume din lucrarea lui Simion Florea Marian, BOTANICA POPORANĂ ROMÂNĂ, ediţie princeps: volumul II (G – P), ediţie critică, cu introducere, repere biobibliografice, indice Botanica, indice capitole publicate antum/postum, text stabilit, indice informatori şi bibliografie de Aura Brădăţan, Editura Academiei Române, Suceava, 2010, 712 p., cu facsimile şi fotografii color, şi volumul III (P – Z), ediţie critică de Aura Brădăţan, Editura Academiei Române, Suceava, 2010, 748 p., cu facsimile şi fotografii color. Formatul volumelor este mare, 27/22 cm, iar tirajul este limitat.
Această ediţie princeps a operei academicianului Simion Florea Marian valorifică în întregime masivul manuscris inedit (aprox. 12.000 de pagini, fişe şi un ierbar, din perioada 1867-1907, distribuite în 13 volume, a câte 8, 10 sau 11 caiete fiecare). Lucrarea este o veritabilă enciclopedie de cultură populară, cu informaţii dintre cele mai importante pentru studiul lingvistic (filologic, etimologic, istoric, semantic, dialectal) şi pentru studiul evoluţiei spiritualităţii, tradiţiilor şi obiceiurilor poporului român (astăzi în mare parte dispărute).

Volumul II, cu 177 de capitole, şi volumul III, cu 171 de capitole, inclusiv Ierbarul, conţin denumiri în limba latină, denumiri populare din toate zonele etnofolclorice româneşti, descrierea plantei, locul unde creşte, datini, credinţe, obiceiuri, legende, doine, proverbe, zicători, descântece, vrăji, farmece, întrebuinţări casnice, reţete de medicină populară umană şi veterinară, reţete cosmetice şi culinare, jocuri şi jucării etc.

Şi aceste volume, la fel ca primul, tipărit în anul 2008 şi premiat de Academia Română, sunt ilustrate cu fotografii color la toate capitolele, selectate după denumirea latină stabilită de Marian şi facsimile după manuscrise, la care se adaugă indici (de plante – denumire populară şi latină, de informatori) şi bibliografia alcătuită după masivul aparat critic.

Tipărirea monumentalei lucrări a fost un firesc act de recunoaştere a meritelor ştiinţifice ale academicianului Simion Florea Marian (1847-1907), a cărui faimă a trecut graniţele ţării, fiind preţuit în cele mai mari medii academice din Europa încă din timpul vieţii.

Pentru detalii sau comenzi:

Localizare: Muzeul Bucovinei Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 33

Telefon: 0230-216439;

Fax:  0230-522979

Website:www.muzeulbucovinei.ro;

E-mail:contact@muzeulbucovinei.ro

Casa Memorială Simion Florea Marian Suceava, Aleea Simion Florea Marian. Marian, nr. 2A

Telefon: 0755-134356;

E-mail: memoriale@muzeulbucovinei.ro