ANUNT privind rezultatul obținut Ia proba interviu, în urma concursului organizat pentru ocuparea postului de guard, Serviciul Cetatea de Scaun - susținut în data de 16.01.2020